Home » Archive by category "Dữ liệu"

Thủ thuật lưu trữ dữ liệu an toàn nhất

Internet thực sự rất tuyệt vời trong thời buổi công nghệ phát triển như hiện nay, tuy nhiên nó cũng là một mối nguy hiểm lớn nhất đối với những bạn thiếu kinh nghiệm khi sử dụng máy tính… – Máy tính đúng là rất giá...

Continue reading »

Tìm kiếm tập tin bằng FileSeek

Sau khi khai báo, bạn bấm vào nút Search, chương trình sẽ liệt kê tất cả các file có chứa nội dung mà bạn nhập vào ô Query… Với FileSeek, việc tìm kiếm một đoạn văn bản trong nội dung của một tập tin nào...

Continue reading »