Home » Văn phòng » Fast Accounting – Trợ Thủ Đắc Lực Cho Dân Kế Toán

Fast Accounting – Trợ Thủ Đắc Lực Cho Dân Kế Toán

Fast Accounting được phát triển trên ngôn ngữ lập trình C#.NET, cơ sở dữ liệu là SQL Server, hoạt động ổn định trên các phiên bản Windows. Đây là phần mềm cực kỳ hữu dụng cho nhân viên kế toán.

Phần mềm kế toán Fast Accounting có 16 phân hệ

 

 • Quản trị hệ thống.
 • Kế toán tổng hợp.
 • Kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay.
 • Kế toán bán hàng và công nợ phải thu.
 • Kế toán mua hàng và công nợ phải trả.
 • Kế toán hàng tồn kho.
 • Kế toán TSCĐ.
 • Kế toán CCLĐ.
 • Báo cáo chi phí theo khoản mục.
 • Kế toán giá thành dự án, công trình xây lắp.
 • Kế toán giá thành sản phẩm sản xuất liên tục.
 • Kế toán giá thành sản phẩm sản xuất theo đơn hàng.
 • Báo cáo thuế.
 • Báo cáo quản trị các trường do người dùng tự định nghĩa.
 • Quản lý hóa đơn.
 • Thuế thu nhập cá nhân.

fast-accounting

Fast Accounting được phát triển trên công nghệ của Microsoft, ngôn ngữ lập trình là C#.NET, cơ sở dữ liệu là SQL Server, có thể chạy trên máy đơn lẻ, mạng nội bộ hoặc làm việc từ xa qua internet. Đặc biệt Fast Accounting 11 có thể chạy đồng thời dưới dạng ứng dụng windows hoặc ứng dụng web thông qua các trình duyệt phổ biến như Internet Explorer, Fire Fox, Chrome…

Fast Accounting cho phép chạy trên web-based giúp cho người sử dụng không phải cài đặt phần mềm trên máy tính, chỉ cần truy cập qua địa chỉ trên web, gõ tên và mật khẩu là có thể làm việc bình thường. Điều này đặc biệt thuận lợi khi làm việc từ xa và khi mở rộng thêm văn phòng, chi nhánh, cửa hàng…