[Gift Code] 몬스터 길들이기 mới nhất 07/2022

0/5 No votes

Thông báo lỗi

Game 몬스터 길들이기 được phát hành bởi Netmarble thuộc thể loại Role Playing. Game được đánh giá 4.1 sao bởi 1,510,163 người chơi.

Game dành cho lứa tuổi Teen. Game 몬스터 길들이기 có 10,000,000+ lượt tải. Phiên bản mới nhất 10.070 cập nhật March 18, 2022.

Phanmem360 – PM360 tặng bạn Gift Code 몬스터 길들이기 mà chúng tôi tổng hợp được trong ngày 7/07/2022. Hy vọng sẽ giúp bạn thuận lợi hơn khi chơi 몬스터 길들이기.

Gift code 몬스터 길들이기 mới nhất.

 • PM36074EA616E
 • PM36029222869E
 • PM36039B784759
 • PM3602F7FD1C08
 • PM36027B1F6597
 • PM3604D32B4C7F
 • PM36024B90B5EC
 • PM3602C389B0E8
 • PM3604E535FA7
 • PM360D36C1B3E
 • PM3601B375634C
 • PM36024AC79398
 • PM360120C2D887
 • PM3601BCD22A89
 • PM36028A6D0D4E

Đang cập nhật thêm…

Gift code 몬스터 길들이기 vĩnh viễn.

 • PM3602018A9B9B
 • PM3609C00A486
 • PM36016C6247EE
 • PM3601957F1E5
 • PM3604DA2CB9D7
 • PM36040935EAE8
 • PM3604FDBF195B
 • PM360D9B8F745
 • PM360226F192E1
 • PM3609CCE5CC2
 • PM36013C775B71
 • PM36020BD23767
 • PM3601BF86DDA2
 • PM3601F864E9BB
 • PM360297EA2644

Gift code 몬스터 길들이기 tân thủ.

 • PM3602B7BD5477
 • PM3603F5907977
 • PM3604FE22A18E
 • PM36034C404642
 • PM36029343AE25
 • PM3604588ADDEA
 • PM3601C621A02B
 • PM3604FB36F3BD
 • PM36044965E9DA
 • PM36026D653C4F
 • PM36017E934D4
 • PM3601C79D55C0
 • PM3602D430EE09
 • PM3604586B01DC
 • PM3601F9D47F39

Gift code 몬스터 길들이기 sự kiện.

 • PM36033E6A8171
 • PM3604CF93D92E
 • PM3603612E11F1
 • PM36013BD1F7A3
 • PM360195DAE1B0
 • PM3603FAEEAD69
 • PM36015D81F9F2
 • PM3602C85322D4
 • PM360331455AE2
 • PM360221CC4A5D
 • PM36034C74DDCB
 • PM3604B78EF40A
 • PM360A84375FD
 • PM3604702DA55C
 • PM360389DA7F27

Hướng dẫn cách nhập Giftcode 몬스터 길들이기.

Bước 1: Vào trang chủ 몬스터 길들이기

Bước 2: Truy cập vào nơi nhập giftcode 몬스터 길들이기

Bước 3: Nhập gift code 몬스터 길들이기

Đang cập nhật chi tiết…

Cách hack 몬스터 길들이기.

Đang cập nhật…

Bước 1: 

Bước 2: 

Bước 3: 

Giới thiệu 몬스터 길들이기.

“다시 시작하기엔 너무 늦지 않았을까?”

몬스터길들이기와 함께 한 추억들이 있으시다면 절대 늦지 않았습니다!
미나와 모험을 하던 시간이 그리우신가요?
새로운 캐릭터들을 만나보고 싶으신가요?
다시 한 번 몬길과 함께 하세요!

▶모험
천리길도 한걸음부터!
모험으로 몬스터를 획득하고 성장시키세요!
전설 장비와 시공의 균열에 입장할 수 있는 차원석까지 Get!

▶요일던전
매일 하루 3번! 요일던전을 클리어하세요.
초월의 깃털을 모으면 몬스터를 초월시킬 수 있어요!
한층 더 강해진 초월 캐릭터를 만드세요!

▶시공의 균열
모험에서 얻은 차원석으로 시공의 균열에 입장하세요!
최강의 [고유장비]를 획득하여 초월 캐릭터를 더욱 강하게 만드세요!

▶실시간 길드 점령전
1vs1? 3vs3?무려 50vs50! 실시간 길드 점령전에 참여하세요!
길드원들과 하나가 된다면 승리는 당신의 것!

당신이 원하는 RPG의 모든 것!
몬스터길들이기에서 확인하세요!

* 몬스터 길들이기 공식 커뮤니티
– 공식카페: http://cafe.naver.com/monstertaming
– 본 게임은 카카오톡 계정으로 이용할 수 있습니다.
(내 카카오계정 확인 방법 : 카카오톡 > 더보기 > 카카오계정)

※ 게임 이용 중 카카오톡을 탈퇴하지 마세요.
몬스터 길들이기는 게임 내 별도의 계정이 존재하지 않으며, 카카오톡 계정을 연동하여 게임 서비스를 제공하고 있습니다. 따라서 몬스터 길들이기가 연동된 카카오톡 계정을 탈퇴하시면 게임 데이터가 모두 초기화 될 수 있습니다. 카카오톡 탈퇴는 신중하게 선택해주세요.

※ 유료 아이템 구매 시 별도의 요금이 부과됩니다.

■ 상품 정보 및 이용 조건 안내 ■
– 공급자: 넷마블㈜ 각자 대표집행임원 : 권영식, 도기욱
– 이용조건 및 기간: 게임 내 별도 고지된 내용에 따름
(사용기간이 표시되지 않은 경우, 서비스의 종료일까지를 사용기간으로 간주)
– 결제금액 및 방법 : 상품 별 별도 고지된 결제금액 및 결제방법에 따름
(외화 결제 시 환율 및 수수료 등으로 인해 실제 청구금액과 다를 수 있음)
– 상품지급방식 : 게임 내 구매한 아이디(캐릭터)로 즉시 지급
– 최소사양 : CPU 듀얼코어 1.2GHz, Ram 1GB
– 고객센터 : 1588-3995 (평일 오전9시~오후6시 상담가능)
– 사업자 이메일 : netmarble@igsinc.co.kr
– 주소: 서울특별시 구로구 디지털로26길 38, G-Tower 넷마블
– 사업자 번호: 105-87-64746
– 통신판매업 번호: 제 2014-서울구로-1028 호
– 개인정보 처리방침 : http://help.netmarble.com/policy/privacy_policy.asp?locale=ko
– 서비스 운영 정책 : http://help.netmarble.com/policy/terms_of_service.asp?locale=ko

*태블릿 기기에서도 원활히 플레이 하실 수 있습니다.

[접근권한 안내]
▶ 필수적 접근권한
저장공간
– ‘프로그램 설치, 업데이트’ 등에 사용됩니다.

▶ 선택적 접근권한
마이크 오디오 기능
– 일부 모드에서 ‘음성 채팅’ 에 사용됩니다.
* 접근권한에 동의하지 않아도 서비스 이용이 가능합니다.

▶ 접근권한 철회방법
– 운영체제 6.0 이상 : 설정 > 어플리케이션 관리자 > 앱 선택 > 권한 > 접근권한 철회 가능
– 운영체제 6.0 미만 : 접근권한 철회가 불가능하므로, 앱 삭제로 철회 가능
—-
개발자 연락처 :
Netmarble
고객센터 연락처: 02-1588-3995
서울특별시 구로구 디지털로26길 38, G-Tower 넷마블
사업자 번호 : 105-87-64746
통신판매업 번호 : 제2014-서울구로-1028호

Tính năng mới của 몬스터 길들이기.

■■■v10.07 업데이트 안내■■■1. 신규 천궁신장 추가2. 천궁신장 뽑기권 & 선택권 추가 3. 천궁신장 펫 추가4. 신규 모험 지역 추가5. 시련의 섬 & 기회의 땅 콘텐츠 종료 안내6. 길드대전 특별 시즌 보상 7. 신규 이벤트 추가

Hình ảnh Game 몬스터 길들이기.

Link tải game 몬스터 길들이기.

Tải về ngay 몬스터 길들이기

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments