Home » Chia sẻ kiến thức - tài liệu » Archive by category "Lập Trình"

Tuesday.css là thư viện Animation nóng nhất hiện này

Thư viện css tuesday

Hầu hết các Web Developer đều biết đến trang Animate.css với tư cách là thư viện animation được sử dụng chính Tuy nhiên gần đây có một  thư viện animation tên là Tuesday đang phát triển và nhanh chóng cuối hút dân Dev bởi những CSS animation mới mà bạn...

Continue reading »

Python là gì? Tại sao nên chọn Python?

Python là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, cấp cao, mạnh mẽ, được tạo ra bởi Guido van Rossum. Nó dễ dàng để tìm hiểu và đang nổi lên như một trong những ngôn ngữ lập trình nhập môn tốt nhất cho người lần...

Continue reading »

Coding conventions – Lạt mềm buộc chặt

Coding conventions là gì? Coding conventions (CC) là một tập hợp các quy tắc được định nghĩa ra để ràng buộc quá trình code trong toàn thể một dự án. CC thường “có thể” được xây dựng sau khi quá trình phân tích yêu cầu...

Continue reading »

[PHP]Các cấu trúc lặp

PHP cũng giống với các ngôn ngữ lập trình “tiền bối” đều sử dụng các từ khóa quen thuộc như while, do-while và for cho các cấu trúc lặp. Trong thế giới lập trình, ngoài cấu trúc tuần tự, rẽ nhánh (điều kiện) không thể...

Continue reading »