Home » Phần mềm » Archive by category "Phần mềm máy tính"

Tìm kiếm tập tin bằng FileSeek

Sau khi khai báo, bạn bấm vào nút Search, chương trình sẽ liệt kê tất cả các file có chứa nội dung mà bạn nhập vào ô Query… Với FileSeek, việc tìm kiếm một đoạn văn bản trong nội dung của một tập tin nào...

Continue reading »