Home » Posts tagged "backlink"

Thử nghiệm SEO không backlink

Backlink tại sao lại không cần ? Backlink có đặc tính là ít bền, một khi website chết, diễn đàn giải thể hoặc đóng cửa bất động, thì backlink từ đó cũng tiêu tan. Hai là, backlink tốn thời gian chỉ sau nội dung, trong...

Continue reading »