Home » Posts tagged "Javascript"

Array trong Javascript

Array trong Javascript

Có lẽ các bạn đã quen thuộc với Javascript qua bài “Hướng Đối tượng trong JavaScript cho người mới bắt đầu“. Bài viết này sẽ giới thiệu một đối tượng quan trọng trong Javascript: Array. Array có mặt trong hầu hết các ngôn ngữ lập...

Continue reading »

JavaScript – Chàng hiệp sĩ toàn năng

javascript

Khởi nguồn từ giữa những năm 1990, qua 20 năm tồn tại và phát triển, Javascript đã có những thay đổi lớn để thích nghi với thời cuộc, và bây giờ trở thành một ngôn ngữ toàn năng, thiết yếu và phù hợp đối với...

Continue reading »

Căn bản về đối tượng trong JavaScript

Object in Javascript

Chúng ta đã có cái nhìn khái quát về Javascript và những tiềm năng của nó trong bài trước. Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu yếu tố quan trọng đầu tiên: căn bản về đối tượng trong Javascript Điều kiện tiên quyết: Có...

Continue reading »