Home » Posts tagged "lỗi wordpress"

Sửa lỗi 404 cho WordPress trên NGINX

NGINX trên wordpress

Thế nhưng có một điều rất quan ngại là NGINX không sử dụng mod_rewrite giống như Apache mà nó sử dụng một số câu lệnh riêng của nó đó để thiết lập rewrite đường dẫn trên site. Điều đó có nghĩa là, nếu bạn cần...

Continue reading »

10 lỗi phổ biến khi sử dụng WordPress

10 lỗi thông dụng wordpress

Lỗi 1. Fatal Error: Allowed Memory Size Of XXX Bytes Exhausted Lỗi này có thể xảy ra thường xuyên hoặc thỉnh thoảng khi bạn thực hiện tác vụ nào đó trong website. Khi gặp lỗi, nó sẽ trả về lỗi trắng trang kèm theo thông...

Continue reading »