Home » Posts tagged "sáng tạo thiết kế"

Ngôi nhà hiện đại có thể xoay và nghiêng

Ngôi nhà xoay kỳ lạ này được thiết kế và thực hiện bởi 2 nghệ sĩ kiến trúc Alex Schweder và Ward Shelley trong dự án ‘kiến trúc biểu diễn’. Ngôi nhà được xuất hiện gần đây tại OMI International Arts Center ở Ghent, New...

Continue reading »