Home » Posts tagged "thành phần đối tượng"

Căn bản về đối tượng trong JavaScript

Object in Javascript

Chúng ta đã có cái nhìn khái quát về Javascript và những tiềm năng của nó trong bài trước. Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu yếu tố quan trọng đầu tiên: căn bản về đối tượng trong Javascript Điều kiện tiên quyết: Có...

Continue reading »