Home » Posts tagged "thủ thuật email"

Làm trang shop đơn giản với WordPress – 02

Wordpress

Tạo child theme Ở đây cụ thể là chúng ta sẽ tạo child theme cho theme Sparkling. Trước tiên chúng ta tạo thư mục /wp-content/sparkling-child và đây sẽ là thư mục của child theme của mình. Trong thư mục này các bạn tạo các thư...

Continue reading »