Home » Posts tagged "thu thuat may tinh"

Diệt Malware trên Windows 10 với Windows Defender

Phần mềm Windows Defender sẽ hoạt động ngay sau khi bạn nhấn vào nút Scan Offline. Tuy nhiên, mỗi lần làm thế này thì hơi mất thời gian đúng không ? Để đơn giản và nhanh chóng hơn thì tốt nhất là bạn hãy tạo ra một shortcut ngoài Desktop...

Continue reading »