Home » Posts tagged "WordPress tool"

Cách CHMOD an toàn cho WordPress

CHMOD wordpress

Ở bài này, mình sẽ đưa ra một số lời khuyên CHMOD an toàn cho website của bạn trên host, bạn có thể áp dụng với cách CHMOD này trên Shared Host hoặc máy chủ riêng đều được. CHMOD an toàn cho tập tin PHP...

Continue reading »