Home » Thủ thuật » Archive by category "WordPress"

Cài mới một website WordPress trên host

Wordpress

Cách 1. Cài thủ công Trước tiên, bạn cần tải về mã nguồn WordPress phiên bản mới nhất tại https://wordpress.org/latest.zip và giải nén ra. Sau đó các bạn truy cập vào control panel của host, tạo một database và một database user mới trên host...

Continue reading »