Hướng dẫn sync danh bạ iPhone vào Gmail

Tất nhiên để tiến hành đồng bộ danh bạ iPhone 7 Plus với Gmail bạn cần có một tài khoản Gmail, iPhone của bạn cần được kết nối dữ liệu mạng. Việc đồng bộ với Gmail không chỉ giúp bạn có thể lưu trữ được...

Continue reading »