Người tiêu dùng không nên update lại danh bạ điện thoại trước ngày 7/10?

Người tiêu dùng điện thoại di động chớ nên update danh bạ trên Smartphone trước thời điểm ngày 7/10. Từ 0h ngày 15/9, nhiều số điện thoại cảm ứng di động 11 số của những nhà mạng tại Nước Nhà chính thức được biến đổi sang dạng 10 số. Theo kế hoạch của cục thông tin & truyền thông, có hơn 60 triệu thuê bao 11...

Continue reading »