Nội dung là vua trong SEO như thế đó !

Có người nói nội dung không phải là tất cả trong SEO, tất nhiên cái gì cũng có tính tương đối của nó, nhất là một cỗ máy như Google chẳng hạn, nó cũng chỉ đứng với cương vị so sánh chứ đâu có cảm...

Continue reading »