Cài mới một website WordPress trên host

Wordpress

Cách 1. Cài thủ công Trước tiên, bạn cần tải về mã nguồn WordPress phiên bản mới nhất tại https://wordpress.org/latest.zip và giải nén ra. Sau đó các bạn truy cập vào control panel của host, tạo một database và một database user mới trên host...

Continue reading »