[Gift Code] 세븐나이츠 mới nhất 07/2022

0/5 No votes

Thông báo lỗi

Game 세븐나이츠 được phát hành bởi Netmarble thuộc thể loại Role Playing. Game được đánh giá 4.2 sao bởi 940,950 người chơi.

Game dành cho lứa tuổi Everyone 10+. Game 세븐나이츠 có 10,000,000+ lượt tải. Phiên bản mới nhất 5.8.10 cập nhật March 14, 2022.

Phanmem360 – PM360 tặng bạn Gift Code 세븐나이츠 mà chúng tôi tổng hợp được trong ngày 2/07/2022. Hy vọng sẽ giúp bạn thuận lợi hơn khi chơi 세븐나이츠.

Gift code 세븐나이츠 mới nhất.

 • PM3606A2A30D5
 • PM36016A0387E0
 • PM36019B45C53D
 • PM3605177C4E
 • PM3603BA546AF2
 • PM36035E14E454
 • PM36093ED0914
 • PM3604D5EE2D3B
 • PM360450ECA796
 • PM36022E14BA59
 • PM36044070003C
 • PM36012000CD8F
 • PM36041AEFD03C
 • PM360AA1A6D0
 • PM3606833F30D

Đang cập nhật thêm…

Gift code 세븐나이츠 vĩnh viễn.

 • PM3604577A9B50
 • PM36024960A44A
 • PM360199ECDD80
 • PM3601A4595A75
 • PM36031F693827
 • PM360459CC1A3E
 • PM36027B106B2C
 • PM360853EC328
 • PM3604EFCFE76F
 • PM3604975A268
 • PM3602D6B5F90B
 • PM360DBE97E1D
 • PM3604A5908A99
 • PM3604EE22DA06
 • PM3603B2096B1A

Gift code 세븐나이츠 tân thủ.

 • PM36025F3F3B79
 • PM3605795DB77
 • PM36031F1C127A
 • PM360347CB2428
 • PM36024E10AD1F
 • PM360285E13549
 • PM36028843032D
 • PM3601D210605D
 • PM3604D958689
 • PM36039BEEDB9C
 • PM3606080523F
 • PM360161775489
 • PM3603A0E2298
 • PM36044A30C4DF
 • PM3603227026CC

Gift code 세븐나이츠 sự kiện.

 • PM36024400F75B
 • PM36044BAD7BCC
 • PM3603BED47531
 • PM3603DA07EDF2
 • PM360362907FCB
 • PM36044852DE0B
 • PM3604FE87A18F
 • PM36018816B5CE
 • PM3601D6C29C9D
 • PM36035FA2A26
 • PM3603CABF4AB8
 • PM3604C810BD2
 • PM360196C18A2F
 • PM3601777DBF55
 • PM3602DE926880

Hướng dẫn cách nhập Giftcode 세븐나이츠.

Bước 1: Vào trang chủ 세븐나이츠

Bước 2: Truy cập vào nơi nhập giftcode 세븐나이츠

Bước 3: Nhập gift code 세븐나이츠

Đang cập nhật chi tiết…

Cách hack 세븐나이츠.

Đang cập nhật…

Bước 1: 

Bước 2: 

Bước 3: 

Giới thiệu 세븐나이츠.

거스를 생각이라면 벌을 줘야겠지?
가면 무도회, 이사벨라 등장!

▶ 야망을 품은 서큐버스 ◀
매번 사라에게 밀려 2인자 신세를 면치 못했던 이사벨라. 때마침 사라는 크리스라는 엘프 남성에게 사랑에 빠져 여왕직을 내려놓고 돌연 사라져 버린다! 이 기회를 놓칠 수 없었던 이사벨라는 숨겨두었던 야망을 드러내는데…

▶바람은 극복하는 것! ◀
흑마법 연구탑 결전 이후, 자신의 약함을 깨닫고 폐관 수련에만 몰두하던 비담. 검은 달이 퍼져 가이아가 위기에 빠지자 다시 풍월주로서 세상을 지키기 위해 나선다!

두 영웅의 스토리가 궁금하다면?
지금 접속하세요!

더욱 편리하고 재미있는 세븐나이츠로
거듭날 수 있도록 언제나 노력하겠습니다!
세나하자, 세나~!!

■■■■■ 게임소개 ■■■■■

비주얼이 다른 전략! 거부할 수 없는 초강력 비주얼 RPG
세븐나이츠

1. 수백 명의 영웅들과 팀을 만들어 모험을 떠나자!
2. 쉽고 빠른 자동전투로 누구나 손쉽게 즐길 수 있는 게임!
3. 다이나믹하고 다양한 게임모드!
– 모험모드: 16개의 영지를 정복하며 나의 영웅을 성장시키자!
– 결투모드: 자웅을 겨루고 최강임을 인증하는 결투장!
– 요일던전: 매일 다른 영웅들을 조합하여 공략하는 재미!
– 공성/길드전: 길드원과 협동하여 최강의 길드가 되자!
– 스마트 세나: 편하고 FUN하게 즐기는 PVE 전투!

■ 상품 정보 및 이용 조건 안내 ■
※ 유료아이템 구매 시 별도의 요금이 부과됩니다.
– 공급자 : 넷마블(주) 대표집행임원 권영식, 도기욱
– 이용조건 및 기간 : 게임 내 별도 고지된 내용에 따름
(사용기간이 표시되지 않은 경우, 서비스의 종료일까지를 사용기간으로 간주)
– 결제금액 및 방법 : 상품 별 별도 고지된 결제금액 및 결제방법에 따름
(외화 결제 시 환율 및 수수료 등으로 인해 실제 청구금액과 다를 수 있음)
– 상품지급방식 : 게임 내 구매한 아이디(캐릭터)로 즉시 지급
– 넷마블 고객센터 : 1588-3995 (평일 오전9시~오후6시 상담가능)
– 최소사양 : CPU 듀얼코어 1.2GHz, Ram 1GB
– 주소: 서울특별시 구로구 디지털로 26길 38
– 사업자번호: 105-87-64746
– 통신판매업번호: 제2014-서울구로-1028 호
– 사업자 이메일: netmarbles@igsinc.co.kr

개인정보 처리방침 : http://help.netmarble.com/policy/privacy_policy.asp?locale=ko
서비스 운영 정책 : http://help.netmarble.com/policy/terms_of_service.asp?locale=ko
■ 접근권한 안내 ■
▶ 필수적 접근권한
저장공간
– ‘단말기내 프로그램 설치 및 데이터 저장’ 등을 위해 필요합니다.
휴대전화 상태 및 ID 읽기
– ‘이용자 계정 생성 및 확인’을 위해 필요합니다.

▶ 접근권한 철회방법
– 운영체제 6.0 이상 : 설정 > 어플리케이션 관리자 > 앱 선택 > 권한 > 접근권한 철회 가능
– 운영체제 6.0 미만 : 접근권한 철회가 불가능하므로, 앱 삭제로 철회 가능
—-
개발자 연락처 :
Netmarble
고객센터 연락처: 02-1588-3995
서울특별시 구로구 디지털로26길 38, G-Tower 넷마블
사업자 번호 : 105-87-64746
통신판매업 번호 : 제2014-서울구로-1028호

Tính năng mới của 세븐나이츠.

– 전투 이슈 수정 (루츠 패시브 및 기타 버그)

Hình ảnh Game 세븐나이츠.

Link tải game 세븐나이츠.

Tải về ngay 세븐나이츠

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments