[Gift Code] DomiNations mới nhất 12/2022

0/5 No votes

Thông báo lỗi

Game DomiNations được phát hành bởi Big Huge Games, Inc. thuộc thể loại Strategy. Game được đánh giá 4.1 sao bởi người chơi.

Game dành cho lứa tuổi Rated for 7+. Game DomiNations có 10M+ lượt tải. Phiên bản mới nhất cập nhật Aug 1, 2022

Phanmem360 – PM360 tặng bạn Gift Code DomiNations mà chúng tôi tổng hợp được trong ngày 10/12/2022. Hy vọng sẽ giúp bạn thuận lợi hơn khi chơi DomiNations.

Gift code DomiNations mới nhất.

NHẬN CODE MỚI NGAY
(Cập nhật 10/12/2022)

 • PM36045FF2
 • PM36038708
 • PM36064870
 • PM360E564
 • PM3604CE55
 • PM3604BDD8
 • PM36011AD4
 • PM36014EE7
 • PM360659A2
 • PM3601FA19
 • PM36045BF
 • PM360AA74
 • PM3604AB88
 • PM3604BBD8
 • PM3601EA86
 • Đang cập nhật thêm…

  Gift code DomiNations vĩnh viễn.

 • PM360644EF
 • PM3605D308
 • PM36049239
 • PM36028242
 • PM36066CD0
 • PM3603976A
 • PM3601B006
 • PM36056D09
 • PM3602F1F
 • PM3605A22B
 • PM36031010
 • PM3605356C
 • PM36028BDB
 • PM36053AE1
 • PM36032AC7
 • Gift code DomiNations tân thủ.

 • PM3607038
 • PM3601B0D3
 • PM3604A552
 • PM360105D6
 • PM3602E3CF
 • PM360472DE
 • PM36092E7
 • PM360884A
 • PM3604B9D1
 • PM360264EA
 • PM360174F
 • PM36058C08
 • PM36056E6
 • PM360B0C9
 • PM3601D9E9
 • Gift code DomiNations sự kiện.

 • PM36046163
 • PM36026AE0
 • PM36033968
 • PM360D2D1
 • PM36042BAD
 • PM3602437D
 • PM36030E49
 • PM3603A9BC
 • PM36020A15
 • PM3605E12D
 • PM3604582C
 • PM36023A3E
 • PM3603636
 • PM3604E2D5
 • PM36048E40
 • Hướng dẫn cách nhập Giftcode DomiNations.

  Bước 1: Vào trang chủ DomiNations

  Bước 2: Truy cập vào nơi nhập giftcode DomiNations

  Bước 3: Nhập gift code DomiNations

  Đang cập nhật chi tiết…

  Cách hack vàng, kim cương DomiNations.

  Đang cập nhật…

  Bước 1: 

  Bước 2: 

  Bước 3: 

  Giới thiệu DomiNations.

  Dominate the world and battle through different areas of history in DomiNations! Build your empire and command nations as you make them grow from a small village to a thriving metropolis, and battle as one of the great civilizations from the history of the world.

  Base building meets the ultimate strategy game. Can you lead your army to victory? Defend your base from multiple nations and embark on historic campaigns advancing through history. Each civilization, from the Romans to the Japanese Empire all have strengths and unique units.

  Build your base to establish your nation. Start as an early settlement and grow through the ages, from the dawn of history to the modern era. Study under history’s greats at the University, like Leonardo Da Vinci and Catherine the Great. Build Wonders of the World and create technology with historically accurate advancements. Build your base and strengthen your defenses even further with the Council. Assign historical figures across time to your council, strengthen your defenses, bolster attacks and strengthen your base during war times with appointed Councilors.

  Now, it’s time to enter the Drone Age. Upgrade from the Information Age into the Drone Age with new levels for all troops and buildings to strengthen your strategy. Arm yourself and defend against rival attacks as you enter a new era of battle.

  Build your army, test your strategy against other players in PvP combat, or form alliances to conquer the world together in DomiNations.

  DOMINATIONS FEATURES:

  BUILD YOUR NATION: CHOOSE YOUR NATION AND LEAD AN ARMY
  • Build a base and defend your nation
  • Conquer the world as one of 8 fearsome Nations on its journey through time.
  • Choose one of the great civilizations from history like the Romans, British, Chinese, French, Germans, Japanese, Koreans and Greeks.
  • Tackle historic battle campaigns to collect important resources and upgrade your city as you advance through history!

  EPIC COMBAT – FORM AN ALLIANCE AND WAGE WORLD WAR
  • Put your powerful Nation to the test in PvP combat.
  • Raid your enemies’ cities for huge bunches of loot!
  • Resource management through the mechanics of war. Battle for untold wealth and total world domination.
  • Team up with other skilled rulers and forge an unstoppable Alliance.
  • Unleash the full force of your armies with a unique battle strategy to outwit and outlast your opponents in 50-on-50 Alliance warfare.
  • Conquer the globe in World War and take home the spoils of war!

  WAR GAMES: BATTLE FROM THE STONE AGE TO THE SPACE AGE
  • Lead a colony of early hunters and gatherers on their conquest through the ages from the dawn of civilization to the modern era.
  • Design a small civilization and grow it into a thriving metropolis.
  • Build historic Wonders of the World, including famous landmarks like the Pyramids of Egypt and the Roman Colosseum.

  DISCOVER NEW TECHNOLOGIES
  • Research civilizations, new materials, invent advanced weaponry and develop trade to grow a bustling economy
  • Through scientific discovery, reinforce your troops with better equipment, upgrade your buildings and town center with modern materials.

  HISTORY GAMES MEET STRATEGY
  • Work alongside History’s Greatest minds and leaders like Leonardo Da Vinci, Cleopatra, King Sejong, and other trailblazers.
  • Develop your Nation with some of the greatest strategists known across the Ages.

  BRAND NEW EVENTS & AGES
  • Strategy games with fun limited-time goals based on actual events from history.
  • Collect rare rewards to help your Nation advance so they can conquer the world!
  • Upgrade your base and your army with every age.

  Build one of history’s greatest civilizations and develop a battle strategy to conquer opponents. Join an alliance and achieve world domination in DomiNations!

  Download now to start building your civilization!

  Privacy Policy:
  https://bighugegames.com/privacy-policy/

  Terms of Service:
  https://bighugegames.com/terms-of-use/

  Tính năng mới của DomiNations.

  DomiNations Update v11.1 is rolling out! In addition to minor bug fixes, this update introduces a new Seasonal Alliance Leaderboard tab to the Seasonal Leaderboards. The Seasonal Alliance Leaderboard offers another opportunity for Alliance members to contribute and earn additional rewards!

  Check out the full list of changes on our official forums.

  Hình ảnh DomiNations .

  Screenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot image

  Nhận xét về DomiNations

  The game concept is interesting, but i have issue when i search for opponent or while attacking it sometimes pop up showing my connection had a problem then i am forced to restart the game and lose my troops. Also when i tried to use the speed up i items for building it always pop up showing connection issue so i can’t use the items. I hope you guys can fix this as soon as possible

  Tìm hiểu thêm
  quý ông
  công ty trò chơi lớn

  4.1
  10 triệu +
  Đã xếp hạng 7+
  1 tháng 8 năm 2022
  Thống trị thế giới và chiến đấu trong các lĩnh vực khác nhau của câu chuyện Thống trị! Xây dựng đế chế của bạn và cai trị các quốc gia, phát triển chúng từ các thị trấn nhỏ thành các đô thị và chiến đấu cho một trong những nền văn minh vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới.

  Xây dựng cơ sở đáp ứng trò chơi chiến lược tốt nhất. Bạn có thể dẫn quân đội của bạn đến chiến thắng? Bảo vệ căn cứ của bạn chống lại nhà nước và bắt đầu các trận chiến lịch sử trong câu chuyện. Mỗi nền văn minh, từ người La Mã đến Đế chế Nhật Bản, đều có những điểm mạnh và đơn vị riêng biệt.

  Xây dựng cơ sở của bạn để tạo ra quốc gia của bạn. Nó bắt đầu với các khu định cư ban đầu và đã tiến triển qua nhiều thế kỷ từ buổi bình minh của lịch sử đến thời hiện đại. Học tại Đại học của các nhà sử học như Leonardo da Vinci và Catherine Đại đế. Làm việc kỳ diệu và tạo ra công nghệ với những tiến bộ phù hợp. Xây dựng căn cứ của bạn và củng cố hơn nữa khả năng phòng thủ của bạn với Hội đồng. Chỉ định các nhân vật lịch sử cho hội đồng của bạn, củng cố phòng thủ, cải thiện các cuộc tấn công của bạn và củng cố căn cứ của bạn với các thành viên hội đồng được chỉ định trong thời chiến.

  Bây giờ là lúc để bước vào kỷ nguyên máy bay không người lái. Đi từ thời đại thông tin sang thời đại máy bay không người lái với các cấp độ mới cho tất cả quân đội và các tòa nhà để củng cố chiến lược của bạn. Hãy trang bị cho mình và tự vệ trước kẻ thù khi bạn bước vào một kỷ nguyên chiến đấu mới.

  Xây dựng quân đội của bạn trong Domination, thử nghiệm chiến lược của bạn trong các trận chiến PvP hoặc thành lập liên minh để cùng nhau chinh phục thế giới.

  Tính năng thống trị:

  XÂY DỰNG QUỐC GIA CỦA BẠN: Chọn quốc gia của bạn và chỉ huy một đội quân
  • Xây dựng căn cứ và bảo vệ đất nước của bạn
  • Chinh phục thế giới với tư cách là một trong 8 quốc gia đáng sợ trên hành trình xuyên thời gian của bạn.
  • Chọn một trong những nền văn minh vĩ đại trong lịch sử, chẳng hạn như người La Mã, Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc và Hy Lạp.
  • Bắt đầu các chiến dịch lịch sử, thu thập các tài nguyên quan trọng và cải thiện thành phố của bạn khi câu chuyện tiến triển!

  Epic Battle: Đồng minh và chống lại chiến tranh thế giới
  • Kiểm tra quốc gia hùng mạnh của bạn trong các trận chiến PvP.
  • Đột kích các thành phố của kẻ thù để kiếm hàng tấn chiến lợi phẩm!
  • Quản lý tài nguyên thông qua cơ chế chiến tranh. Chiến đấu cho sự giàu có vô tận và hoàn toàn thống trị thế giới.
  • Hợp tác với những nhà cai trị dày dạn kinh nghiệm khác để tạo thành một liên minh không thể ngăn cản.
  • Giải phóng toàn bộ sức mạnh của quân đội của bạn với các chiến lược chiến đấu độc đáo để đánh bại đối thủ và đánh bại đối thủ của bạn trong các cuộc chiến liên minh 50v50.
  • Chinh phục thế giới trong Thế chiến thứ hai và mang về nhà chiến lợi phẩm!

  Trò chơi chiến tranh: Trận chiến từ thời kỳ đồ đá đến thời đại không gian
  • Dẫn đầu một nhóm những người săn bắn hái lượm ban đầu trong một cuộc chinh phục qua nhiều thế kỷ từ buổi bình minh của nền văn minh đến thời hiện đại.
  • Thiết kế một nền văn minh nhỏ và biến nó thành một đô thị thịnh vượng.
  • Xây dựng các kỳ quan lịch sử của thế giới, bao gồm các di tích nổi tiếng như Kim tự tháp Ai Cập và Đấu trường La Mã.

  Khám phá công nghệ mới
  • Nghiên cứu các nền văn minh, vật liệu mới, khám phá vũ khí tiên tiến và phát triển thương mại để xây dựng nền kinh tế vững mạnh
  • Tăng cường sức mạnh cho quân đội của bạn với những thiết bị tốt hơn thông qua các khám phá khoa học, đồng thời nâng cấp các tòa nhà và trung tâm thành phố của bạn bằng các vật liệu hiện đại.

  Trò chơi cốt truyện đầy tính chiến lược
  • Làm việc với các nhà tư tưởng và nhà lãnh đạo vĩ đại nhất trong lịch sử, bao gồm Leonardo da Vinci, Cleopatra, Vua Sejong và các nhà đổi mới khác.
  • Phát triển đất nước của bạn với một số chiến lược gia vĩ đại nhất mọi thời đại.

  Sự kiện mới và kỷ nguyên mới
  • Một trò chơi chiến lược mục tiêu theo thời gian thú vị dựa trên các sự kiện lịch sử.
  • Thu thập những món quà quý hiếm để giúp quốc gia của bạn tiến bộ và chinh phục thế giới!
  • Nâng cấp căn cứ và quân đội của bạn mọi thời đại.

  Xây dựng một trong những nền văn minh vĩ đại nhất trong lịch sử và phát triển chiến lược chiến đấu để đánh bại đối thủ của bạn. Tham gia liên minh và thống trị thế giới trong DomiNations!

  Tải xuống ngay bây giờ và bắt đầu xây dựng nền văn minh của bạn!

  Chính sách bảo mật:
  https://bighugegames.com/privacy-policy/

  Điều khoản sử dụng:
  https://bighugegames.com/terms-of-use/
  Bản cập nhật DomiNations v11.1 đã ra mắt! Ngoài các bản sửa lỗi nhỏ, bản cập nhật này cũng giới thiệu tab Bảng xếp hạng theo mùa giải mới trong Bảng xếp hạng theo mùa. Bảng xếp hạng Liên minh theo mùa mang đến cho các thành viên Liên minh một cơ hội khác để đóng góp và kiếm thêm phần thưởng!

  Kiểm tra danh sách đầy đủ các thay đổi trên diễn đàn chính thức của chúng tôi.
  ảnh chụp màn hìnhảnh chụp màn hìnhảnh chụp màn hìnhảnh chụp màn hìnhảnh chụp màn hìnhảnh chụp màn hìnhảnh chụp màn hìnhảnh chụp màn hìnhảnh chụp màn hìnhảnh chụp màn hìnhảnh chụp màn hìnhảnh chụp màn hìnhảnh chụp màn hìnhảnh chụp màn hìnhảnh chụp màn hìnhảnh chụp màn hìnhảnh chụp màn hìnhảnh chụp màn hìnhảnh chụp màn hìnhảnh chụp màn hìnhảnh chụp màn hình
  Khái niệm của trò chơi là thú vị, nhưng khi tôi tìm kiếm hoặc tấn công đối thủ có vấn đề, đôi khi tôi sẽ xuất hiện rằng có vấn đề với kết nối của tôi và sau đó tôi phải khởi động lại trò chơi và mất quân của mình. Ngoài ra, khi tôi cố gắng sử dụng mục này để tăng tốc bản dựng của mình, nó luôn hiển thị sự cố kết nối, vì vậy tôi không thể sử dụng mục này. Tôi hy vọng bạn có thể giải quyết vấn đề này sớm.
  Xem chi tiết DomiNations

  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments