[Gift Code] Grand War: War Strategy Games mới nhất 06/2023

0/5 No votes

Thông báo lỗi

Game Grand War: War Strategy Games được phát hành bởi Joynow Studio thuộc thể loại Strategy. Game được đánh giá 4.8 sao bởi người chơi.

Game dành cho lứa tuổi Teen. Game Grand War: War Strategy Games có 1M+ lượt tải. Phiên bản mới nhất cập nhật Aug 24, 2022

Phanmem360 – PM360 tặng bạn Gift Code Grand War: War Strategy Games mà chúng tôi tổng hợp được trong ngày 10/06/2023. Hy vọng sẽ giúp bạn thuận lợi hơn khi chơi Grand War: War Strategy Games.

Gift code Grand War: War Strategy Games mới nhất.

NHẬN CODE MỚI NGAY
(Cập nhật 10/06/2023)

 • PM3602B0D99D46
 • PM3602B8ECF6B9
 • PM360246CC39AD
 • PM36027F2EA895
 • PM36041350BB23
 • PM360162A13E3B
 • PM3604E9A3E5F0
 • PM3601BFAED42D
 • PM3601BF3AED69
 • PM3603EBBF85C7
 • PM3604A8343E85
 • PM3601C53519E
 • PM36014EBF77A6
 • PM3602D68F31A7
 • PM3601C3F65B1F
 • Đang cập nhật thêm…

  Gift code Grand War: War Strategy Games vĩnh viễn.

 • PM360AF93E47F
 • PM3603B07439FB
 • PM36021A27378D
 • PM360ADB48C56
 • PM3604F314F625
 • PM3602803F2C1F
 • PM36044B1B675
 • PM360ED24E589
 • PM3603C8E73DA2
 • PM3602BBF0CDEB
 • PM36032D125B1A
 • PM36010F24311
 • PM3602A3D5E76
 • PM3602EFAF95B5
 • PM360248D0E95B
 • Gift code Grand War: War Strategy Games tân thủ.

 • PM36042EB89E27
 • PM3607197FF70
 • PM36038B998138
 • PM36018FFBDFA
 • PM3604B6B833D4
 • PM360C3A31614
 • PM360299B8DE83
 • PM3604380E3522
 • PM3602A97E2A7
 • PM3604269BD48C
 • PM360265292E12
 • PM36022EE5ED1B
 • PM36025F0CE458
 • PM3603E005B3C0
 • PM36024C02D9B0
 • Gift code Grand War: War Strategy Games sự kiện.

 • PM360193A2FA0D
 • PM36034CA80D91
 • PM3605E3904EF
 • PM360217976EDD
 • PM3603589528F0
 • PM36027DF39E7B
 • PM36043CC3F0A8
 • PM3603DB347E90
 • PM3601B3DE0C21
 • PM36020035BF3A
 • PM36026D7BF840
 • PM360571A8118
 • PM3601AAC291CF
 • PM360B0743603
 • PM3603EDCF2F78
 • Hướng dẫn cách nhập Giftcode Grand War: War Strategy Games.

  Bước 1: Vào trang chủ Grand War: War Strategy Games

  Bước 2: Truy cập vào nơi nhập giftcode Grand War: War Strategy Games

  Bước 3: Nhập gift code Grand War: War Strategy Games

  Đang cập nhật chi tiết…

  Cách hack vàng, kim cương Grand War: War Strategy Games.

  Đang cập nhật…

  Bước 1: 

  Bước 2: 

  Bước 3: 

  Giới thiệu Grand War: War Strategy Games.

  “I should have conquered the world.” – Napoleon Bonaparte

  Your Excellency, Commander! Welcome to the 18th century, the Age of Napoleon.

  Grand War is the latest grand sandbox strategy games and rapid army tactical war games set during the turbulent period from the Great French Revolution War to the Battle of Waterloo. You will play the role of strategy famous generals for various major countries, Napoleon, Duke of Wellington, Nelson, Blucher, Kutuzov, and other war military geniuses will lead the army follow you to dominate the entire world.

  Relive the flame of famous battles in the Napoleonic era, experience historical moments in the Napoleonic era. Reliving intense historical military battles in World War I. This is a brand new sandbox army simulator games. Commander! Your troops have assembled, start the games now! It is time to use the winning strategy and start your military legendary journey!

  A new empire is coming!

  This is a brand new sandbox army simulator game, adjust tactical targets according to the battlefield situation, Form soldiers, cavalry and artillery units, research science and technology, and develop military forces. Thousands of tactical simulation sandboxes, lead your army and conquer the world!

  Features:
  – More than 50 levels: experience the massive historical battles in different periods.
  – Famous Generals, they all have unique strength:
  Joachim Murat, Blücher, Davout, Ney, Bismarck, Moltke, Alexander, Wilhelm I
  – Famous legions in history:
  French old Guards, Prussian Heavy Cannons, British Dragoon, as well as Polish Spear Cavalry, Highland Infantry, Breastplate Cavalry.
  – Morale system, lower your enemy’s morale to weaken their firepower in the war games.
  – 50+ levels where you can command famous historical battles of different periods to conquer the world.
  – Simulation different seasons and weather changes, this is the real military games.
  – Dozens of different arms, cavalry, artillery and infantry.
  – We optimized the artistic effects of the sandbox war game, a more realistic battlefield environment and exquisite models.

  Conquer the world
  – Mobilize troops, charge into battle, rekindle the battle of history.
  – Each troop has its own characteristics, recruit them into your regiment and build a conqueror troop.
  – Command your army to accomplish strategic objectives in strategy games
  within a limited time.
  – Adjust strategic objectives according to the battlefield in war games, produce military units.
  – Random events like guerrilla movements, landing operations, and voluntary recalls will ensure endless replayability and the uniqueness of each game session. You’ll be totally making your own history in the army games.
  – The combination of terrain, generals, weapons, and troops makes each battle unique and gives you the best experience of strategy games.

  Domination:
  – Resource production, town construction, soldier training, use your strategy to conquer the war!
  – Develop your army with resources from conquered territories, upgrade the national technology.
  – Study new technologies and improve the combat effectiveness of all units. Such as Improving firepower coverage, large buildings.

  Challenge
  – The fog of war, beware of enemy ambushes. Meanwhile, you can also use the fog to ambush the enemy
  – Terrain restrictions make the battlefield more complex
  – Challenge operations to test the limit of your commanding skill in strategy games
  – Win the war within the specified conditions, which will test your commanding skills

  Coming Soon
  – New world of Conquer Europe

  Never forget to experiment with new tactics!
  In the end, unpredictability could be the best tactic.
  Make your History!

  We will continue to fix bugs and improve the game version to give you a better war game experience. Please contact us:
  https://www.facebook.com/Grandwargames/

  Tính năng mới của Grand War: War Strategy Games.

  [New Level] France-33 Battle of Limonest has been unlocked.
  [Other] Fixed bugs and optimized details.

  Hình ảnh Grand War: War Strategy Games .

  Screenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot image

  Nhận xét về Grand War: War Strategy Games

  This is a very fun, turn-based strategic war game. Challenging, yet not overly so. The best part is upgrading your soldiers and generals, and purchasing more troops. My main complaints are 1) the game is occasionally “buggy” (charges you medals but doesn’t let you back out, locks your troops in a level you already finished, or doesn’t “heal” your troops), 2) it’s definitely designed for you to pay cash for upgrades (just a little tight), and 3) it needs more levels. But very fun game.

  Tìm hiểu thêm
  Great War: War Strategy Game
  Kano Studio

  4.8
  1 triệu +
  thanh thiếu niên
  24 tháng 8 năm 2022
  “Tôi sẽ chinh phục thế giới” – Napoléon Bonaparte

  Xem thêm  [Gift Code] Elena's Journal I mới nhất 06/2023

  Tư lệnh điện hạ! Chào mừng đến với thế kỷ 18, kỷ nguyên Napoléon.

  Grand War là trò chơi chiến lược sandbox cuối cùng, một trò chơi chiến tranh quân sự chiến thuật nhịp độ nhanh lấy bối cảnh thời kỳ hỗn loạn từ Chiến tranh Cách mạng Pháp đến Trận Waterloo. Bạn sẽ nhập vai vào những vị tướng chiến lược nổi tiếng đến từ các thế lực khác nhau, và những thiên tài quân sự như Napoléon, Công tước xứ Wellington, Nelson, Blucher, Kutuzov, v.v. sẽ dẫn dắt đội quân của bạn thống trị toàn thế giới.

  Sống lại những khoảnh khắc lịch sử của thời đại Napoléon bằng cách thắp lại ngọn lửa của những trận chiến nổi tiếng của thời đại Napoléon. Hồi tưởng lại các trận chiến quân sự lịch sử dữ dội của Thế chiến thứ nhất. Đây là một trò chơi mô phỏng quân đội hộp cát hoàn toàn mới. chỉ huy! Quân đội của bạn đã tập hợp, hãy bắt đầu trò chơi ngay bây giờ! Đã đến lúc sử dụng một chiến lược chiến thắng và bắt đầu cuộc hành trình quân sự huyền thoại của bạn!

  Một vương quốc mới đang đến!

  Đây là một trò chơi mô phỏng quân đội hộp cát mới. Điều chỉnh các mục tiêu chiến thuật phù hợp với tình hình chiến trường, hình thành các đội quân, đơn vị kỵ binh và pháo binh, nghiên cứu công nghệ và phát triển sức mạnh quân sự. Hàng ngàn hộp cát mô phỏng chiến thuật, dẫn dắt quân đội của bạn và chinh phục thế giới!

  tính năng:
  – Hơn 50 cấp độ: Hồi tưởng lại các trận chiến lịch sử lớn từ các thời đại khác nhau.
  – Những vị tướng nổi tiếng, họ đều có những sức mạnh riêng biệt:
  Joachim Murat, Blucher, Davout, Ney, Bismarck, Moltke, Alexander, Wilhelm I
  – Những truyền thuyết lịch sử nổi tiếng:
  Đội cận vệ cũ của Pháp, pháo hạng nặng của Phổ, lính kéo của Anh, cũng như kỵ binh giáo Ba Lan, bộ binh vùng cao và lính cuirassier.
  – Hệ thống đạo đức, làm mất tinh thần của kẻ thù để làm suy yếu hỏa lực của chúng trong các trò chơi chiến tranh.
  – Hơn 50 cấp độ, nơi bạn có thể chỉ huy các trận chiến lịch sử nổi tiếng từ các thời đại khác nhau để chinh phục thế giới.
  – Mô phỏng các mùa khác nhau và sự thay đổi thời tiết, đây là một trò chơi quân sự thực sự.
  – Hàng chục loại vũ khí khác nhau, kỵ binh, pháo binh và bộ binh.
  – Chúng tôi đã tối ưu hóa hiệu ứng nghệ thuật của trò chơi chiến tranh hộp cát, môi trường chiến trường thực tế hơn và mô hình đẹp.

  thống trị thế giới
  – Điều động quân đội, xông vào trận chiến và hồi tưởng lại những trận chiến lịch sử.
  – Mỗi đơn vị có đặc điểm riêng, hãy chiêu mộ họ vào trung đoàn của bạn để tạo thành lực lượng chinh phạt.
  – Chỉ huy quân đội của bạn để đạt được các mục tiêu chiến lược trong trò chơi chiến lược.
  trong một thời gian hạn chế.
  – Kết hợp các mục tiêu chiến lược với chiến trường trong trò chơi chiến tranh và tạo ra các đơn vị quân đội.
  – Các sự kiện ngẫu nhiên như di chuyển du kích, hoạt động đổ bộ và rút lui tình nguyện đảm bảo chơi lại không giới hạn và tính độc đáo của mỗi phiên trò chơi. Trong trò chơi quân đội, bạn sẽ viết câu chuyện của riêng mình.
  – Sự kết hợp của địa hình, tướng, vũ khí và quân đội làm cho mỗi trận chiến trở nên độc đáo và mang đến cho bạn trải nghiệm game chiến thuật tốt nhất.

  qui định:
  – Sản xuất tài nguyên, xây dựng thành phố, huấn luyện quân đội, chinh phục cuộc chiến với chiến lược của bạn!
  – Sử dụng tài nguyên của các vùng lãnh thổ bị chinh phục để phát triển quân đội của bạn và cải tiến công nghệ quốc gia.
  – Nghiên cứu công nghệ mới để tăng hiệu quả chiến đấu của từng đơn vị. Chẳng hạn như tăng độ bao phủ của đám cháy, các tòa nhà lớn.

  thách đấu
  – Sương mù chiến tranh, đề phòng kẻ thù tấn công. Đồng thời, bạn cũng có thể sử dụng sương mù để phục kích kẻ thù.
  – Hạn chế về địa hình khiến chiến trường trở nên phức tạp hơn.
  – Các thao tác đầy thử thách để kiểm tra giới hạn kỹ năng lãnh đạo của bạn trong các trò chơi chiến lược
  – Chiến thắng các cuộc chiến trong những điều kiện nhất định sẽ kiểm tra kỹ năng lãnh đạo của bạn.

  nhanh
  – Chinh phục thế giới mới của Châu Âu

  Đừng quên thử các chiến lược mới!
  Cuối cùng, sự không chắc chắn có lẽ là chiến lược tốt nhất.
  Viết câu chuyện của bạn!

  Chúng tôi sẽ tiếp tục sửa lỗi và cải thiện phiên bản trò chơi để mang đến cho bạn trải nghiệm game chiến tranh tốt hơn. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:
  https://www.facebook.com/Grandwargames/
  [New Level] Trận đánh Limonest của Pháp-33 mở màn.
  [Other] Đã sửa lỗi và tối ưu hóa chi tiết.
  ảnh chụp màn hìnhảnh chụp màn hìnhảnh chụp màn hìnhảnh chụp màn hìnhảnh chụp màn hìnhảnh chụp màn hìnhảnh chụp màn hìnhảnh chụp màn hìnhảnh chụp màn hìnhảnh chụp màn hìnhảnh chụp màn hìnhảnh chụp màn hìnhảnh chụp màn hìnhảnh chụp màn hìnhảnh chụp màn hình
  Đây là một trò chơi chiến tranh chiến lược theo lượt rất thú vị. Thử thách, nhưng hơn thế nữa. Phần tốt nhất là nâng cấp quân đội và tướng của bạn và mua thêm quân. Mối quan tâm chính của tôi là 1) trò chơi đôi khi “gặp sự cố” (trao cho bạn huy chương nhưng không khôi phục cho bạn, khóa quân đội của bạn đến cấp độ bạn đã hoàn thành hoặc không “chữa lành” cho quân đội của bạn), 2) điều đó chắc chắn là vậy bạn có thể trả tiền mặt để nâng cấp (chỉ là một chút lo lắng), và 3) bạn cần nhiều cấp độ hơn. Nhưng trò chơi rất vui.
  Xem chi tiết Grand War: War Strategy Games

  Subscribe
  Notify of
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments