[Gift Code] Kung fu Supreme mới nhất 12/2022

0/5 No votes

Thông báo lỗi

Game Kung fu Supreme được phát hành bởi Metajoy Games thuộc thể loại Role-playing. Game được đánh giá 4.7 sao bởi người chơi.

Game dành cho lứa tuổi Rated for 12+. Game Kung fu Supreme có 1M+ lượt tải. Phiên bản mới nhất cập nhật Jul 14, 2022

Phanmem360 – PM360 tặng bạn Gift Code Kung fu Supreme mà chúng tôi tổng hợp được trong ngày 10/12/2022. Hy vọng sẽ giúp bạn thuận lợi hơn khi chơi Kung fu Supreme.

Gift code Kung fu Supreme mới nhất.

NHẬN CODE MỚI NGAY
(Cập nhật 10/12/2022)

 • PM36056C31
 • PM3602F210
 • PM36023DD4
 • PM36026982
 • PM360CB4B
 • PM3606030
 • PM3602CE57
 • PM36034463
 • PM3601E09E
 • PM360635A1
 • PM360145B3
 • PM36025104
 • PM36022C67
 • PM36059071
 • PM3606142A
 • Đang cập nhật thêm…

  Gift code Kung fu Supreme vĩnh viễn.

 • PM360172C
 • PM360435CA
 • PM360DBD
 • PM360599D3
 • PM3603BA9E
 • PM3603EA3F
 • PM3603165F
 • PM3603F152
 • PM3602DCBD
 • PM36062E4A
 • PM36035D3D
 • PM360209AF
 • PM3605CDCD
 • PM36010D0E
 • PM360480FB
 • Gift code Kung fu Supreme tân thủ.

 • PM36045E43
 • PM36055A65
 • PM36034224
 • PM3603DC0B
 • PM36065CEA
 • PM3604092B
 • PM360303EC
 • PM3602A6B1
 • PM36024FFF
 • PM3604A659
 • PM3605297F
 • PM360280B8
 • PM360642FD
 • PM3602DDF5
 • PM3602E1CB
 • Gift code Kung fu Supreme sự kiện.

 • PM3605271A
 • PM3602FD56
 • PM360365A
 • PM3603A50F
 • PM360126E2
 • PM3603C0A4
 • PM3602D960
 • PM36029160
 • PM3601D54A
 • PM3604F9ED
 • PM36053CB5
 • PM360229D5
 • PM360524C7
 • PM3609E23
 • PM36027F7B
 • Hướng dẫn cách nhập Giftcode Kung fu Supreme.

  Bước 1: Vào trang chủ Kung fu Supreme
  Bước 2: Truy cập vào nơi nhập giftcode Kung fu Supreme
  Bước 3: Nhập gift code Kung fu Supreme
  Đang cập nhật chi tiết…

  Cách hack vàng Kung fu Supreme.

  Đang cập nhật…

  Bước 1: 

  Bước 2: 

  Bước 3: 

  Giới thiệu Kung fu Supreme.

  Welcome to play the super casual martial-arts placement mobile game! Innovative gameplay, AFK battles! Can you defeat the masters here?
  In the world of martial arts, you play the role of a swordsman who has entered the world for the first time, start to practice martial arts for the sake of world peace, look for the Kung-fu moves and all kinds of treasures in the east, and make your contribution in saving the world.
  Here, you can practice, advance and break through all kinds of esoteric martial arts, experience the charm of mental, fist, leg, sword and knife techniques,comprehend the extensive and profound Oriental Kung-fu, and practice with the masters around the world.
  【Game Features】
  AFK battles, no need for excessive manual operations
  Level breakthrough, place restricted techniques and skills
  Various martial arts, adjust tactics for different enemies
  Martial-arts tournament, practice to unify the country
  World treasures, defeat opponents to receive bounties
  【Game Highlights】
  You can challenge various regional masters in the game, get all kinds of treasures, experience the pleasure of eliminating enemies, and become a superhero admired by the world.
  In addition, you can also continue to upgrade and strengthen yourself, and try to break through the levels. Improve your own combat power continuously, so that you will be invincible in the Kung-fu world.
  There are also vivid and moving story lines, interesting farming and alchemy processes in the game, which restores a true and original
  Kung-fu world for you.

  Subscription Instructions and Subscription Functions
  1. Subscription Prices & Periods
  You can subscribe to the Premium Privilege Pack in the game (subscription price is $4.99, subscription period is 30 days);You can subscribe to the Invincible Privilege Membership in the game (subscription price is $14.99, subscription period is 30 days).
  2. About Subscription Content
  The users who subscribe to the Premium Privilege Pack can immediately receive the privilege of claiming 30 ingots by logging in daily, increasing the chances to challenge in the daily tournament by 2 times and enhancing the battle power by 10% in battles during the subscription period, and the privilege takes effect immediately in the game.
  The users who subscribe to the Invincible Privilege Pack can immediately receive the privilege of claiming 100 ingots by logging in daily, increasing the chances to challenge in the daily tournament by 5 times, enhancing the battle power by 20% in battles, increasing the chances to challenge ancient beasts by 1 time, increasing the gains of power obtained from each lucid ganoderma by 0.5 hours, increasing the gains from closed practice by 5% and freeing ads in the power doubling system for 30 days, and the privilege takes effect immediately in the game.
  3. About Auto-renewal Subscription
  The official subscription feature for Android Google Play is auto-renewal subscription. Users need to manually turn off the auto-renewal feature in the Settings Management of Google Play. If the auto-renewal feature is not turned off within one day before the end of the subscription period, the subscription cycle will be automatically renewed.

  4. Privacy Policy and Statement
  Privacy Statement: https://www.metajoygames.com/mobile/policy/lang/EN.html
  Terms of Service: https://www.metajoygames.com/mobile/policy/lang/EN.html

  【Customer Service Email】: kfwx@mujoy.sg

  Tính năng mới của Kung fu Supreme.

  *Enable Ancient Beast – Gluttony
  *Add magic stone weekly special pack
  *Optimize part of enhancement stat
  *Fix the issue that the damage stat in Yinyang Holocaust cannot display normally

  Hình ảnh Kung fu Supreme .

  Screenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot image

  Nhận xét về Kung fu Supreme

  Unique xianxia style idle-fighting game. The novelty wears out fast though. When you reach chapter 4, your progress will slow down abruptly. After that it becomes the waiting game. When you watch the kungfu style first few times, it’s great, when you watched it few hundred times…. it’s.. meh. Counters doesn’t really do much, during story battles you just press auto adjust, skip, and done. That’s it.

  Tìm hiểu thêm
  Tuyệt đỉnh Kung Fu
  Trò chơi Metajoy

  4,7
  1 triệu +
  Được xếp hạng cho 12+
  14 tháng 7 năm 2022
  Chào mừng bạn đến chơi trò chơi di động xếp võ thuật siêu thường! Lối chơi sáng tạo, trận chiến AFK! Bạn có thể đánh bại các bậc thầy ở đây?
  Trong thế giới võ thuật, bạn sẽ vào vai một kiếm sĩ lần đầu tiên bước vào thế giới, bắt đầu luyện tập võ thuật vì hòa bình thế giới, tìm kiếm các kỹ thuật Kung Fu và các loại bảo vật trong đó. đông, và đóng góp của bạn trong việc cứu thế giới.
  Tại đây, bạn có thể luyện tập, thăng tiến và đột phá tất cả các loại võ thuật bí truyền, trải nghiệm sự quyến rũ của các kỹ thuật tinh thần, nắm đấm, chân, kiếm và dao, hiểu Kung-fu phương Đông rộng lớn và sâu sắc, và luyện tập với các bậc thầy trên khắp thế giới. .
  Tính năng trò chơi】
  AFK chiến đấu, không cần thao tác thủ công dư thừa
  Vượt qua các cấp độ, đặt các kỹ thuật và kỹ năng hạn chế
  Nhiều loại võ thuật, điều chỉnh chiến thuật cho những kẻ thù khác nhau
  Giải đấu võ thuật, thực hành đoàn kết đất nước
  Kho báu của thế giới, đánh bại đối thủ để nhận phần thưởng
  Điểm nổi bật của trò chơi】
  Bạn có thể thách thức các bậc thầy trong khu vực khác nhau trong trò chơi, nhận tất cả các loại kho báu, trải nghiệm thú vị khi tiêu diệt kẻ thù và trở thành siêu anh hùng được cả thế giới ngưỡng mộ.
  Ngoài ra, bạn cũng có thể tiếp tục cải thiện và củng cố bản thân, đồng thời cố gắng vượt qua các cấp độ. Không ngừng nâng cao sức chiến đấu của bản thân, để bạn trở thành kẻ bất khả chiến bại trong thế giới Kung-fu.
  Ngoài ra còn có cốt truyện sống động và cảm động, các quy trình trồng trọt và giả kim thuật thú vị trong game, giúp khôi phục nguyên bản và nguyên bản
  Thế giới kung-fu dành cho bạn.

  Hướng dẫn Đăng ký và Chức năng Đăng ký
  1. Giá & Thời hạn Đăng ký
  Bạn có thể đăng ký Gói đặc quyền cao cấp trong trò chơi (giá đăng ký là $ 4,99, thời gian đăng ký là 30 ngày); Bạn có thể đăng ký Tư cách thành viên đặc quyền bất khả chiến bại trong trò chơi (giá đăng ký là $ 14,99, thời gian đăng ký là 30 ngày).
  2. Giới thiệu về Nội dung Đăng ký
  Người dùng đăng ký Gói đặc quyền cao cấp có thể ngay lập tức nhận được đặc quyền yêu cầu 30 thỏi bằng cách đăng nhập hàng ngày, tăng cơ hội thách đấu trong các giải đấu hàng ngày lên 2 lần và tăng sức mạnh chiến đấu lên 10% trong các trận chiến trong thời gian đăng ký và đặc quyền có hiệu lực ngay lập tức trong trò chơi.
  Người dùng đăng ký Gói đặc quyền bất khả chiến bại có thể nhận ngay đặc quyền yêu cầu 100 thỏi bằng cách đăng nhập hàng ngày, tăng cơ hội thách đấu trong các giải đấu hàng ngày lên 5 lần, tăng 20% ​​sức chiến đấu trong trận chiến, tăng cơ hội thách đấu với thần thú cổ đại bằng 1 lần, tăng lượng sức mạnh nhận được từ mỗi linh hồn sáng suốt thêm 0,5 giờ, tăng 5% lợi nhuận của việc huấn luyện khép kín và quảng cáo miễn phí trong hệ thống tăng sức mạnh trong 30 ngày, và đặc quyền sẽ có hiệu lực trong trò chơi ngay lập tức .
  3. Giới thiệu về Tự động gia hạn Đăng ký
  Tính năng đăng ký chính thức cho Android Google Play là đăng ký tự động gia hạn. Người dùng cần tắt thủ công tính năng tự động gia hạn trong Quản lý cài đặt Google Play. Nếu tính năng tự động gia hạn không được tắt trong vòng một ngày trước khi kết thúc chu kỳ đăng ký, thì chu kỳ đăng ký sẽ tự động được gia hạn.

  4. Chính sách và Tuyên bố về Quyền riêng tư
  Tuyên bố về Quyền riêng tư: https://www.metajoygames.com/mobile/policy/lang/EN.html
  Điều khoản Dịch vụ: https://www.metajoygames.com/mobile/policy/lang/EN.html

  Email Dịch vụ Khách hàng】 : kfwx@mujoy.sg
  * Mở khóa Quái vật cổ đại – Kẻ háu ăn
  * Đã thêm gói đá ma thuật đặc biệt hàng tuần
  * Tối ưu hóa một phần của việc tăng chỉ số
  * Đã khắc phục sự cố không thể hiển thị chỉ số sát thương trong Tàn sát Yinyang một cách bình thường
  Ảnh chụp màn hìnhẢnh chụp màn hìnhẢnh chụp màn hìnhẢnh chụp màn hìnhẢnh chụp màn hìnhẢnh chụp màn hìnhẢnh chụp màn hìnhẢnh chụp màn hìnhẢnh chụp màn hìnhẢnh chụp màn hìnhẢnh chụp màn hìnhẢnh chụp màn hìnhẢnh chụp màn hìnhẢnh chụp màn hìnhẢnh chụp màn hình
  Trò chơi chiến đấu nhàn rỗi phong cách xianxia độc đáo. Mặc dù vậy, tính mới sẽ nhanh chóng mất đi. Khi bạn đến chương 4, tiến độ của bạn sẽ chậm lại đột ngột. Sau đó nó trở thành một trò chơi được chờ đợi. Khi bạn xem phong cách kung fu vài lần đầu tiên, nó thật tuyệt vời, khi bạn xem nó vài trăm lần … đó là .. meh. Bộ đếm không thực sự quan trọng, trong các trận chiến câu chuyện, bạn có thể nhấn tự động điều chỉnh, bỏ qua và thế là xong. Anh ấy đây rồi.
  Xem chi tiết Kung fu Supreme

  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments