[Gift Code] Nonogram Logic Pic: Pictogram mới nhất 07/2024

0/5 No votes

Thông báo lỗi

Game Nonogram Logic Pic: Pictogram được phát hành bởi By Aliens thuộc thể loại Puzzle. Game được đánh giá 4.2 sao bởi người chơi.

Game dành cho lứa tuổi Rated for 3+. Game Nonogram Logic Pic: Pictogram có 5M+ lượt tải. Phiên bản mới nhất cập nhật Aug 11, 2022

Phanmem360 – PM360 tặng bạn Gift Code Nonogram Logic Pic: Pictogram mà chúng tôi tổng hợp được trong ngày 21/07/2024. Hy vọng sẽ giúp bạn thuận lợi hơn khi chơi Nonogram Logic Pic: Pictogram.

Gift code Nonogram Logic Pic: Pictogram mới nhất.

NHẬN CODE MỚI NGAY
(Cập nhật 21/07/2024)

 • PM3603CA6AA355
 • PM36041F2AB644
 • PM3602EAD8D0C4
 • PM360F75041FF
 • PM3602470F74FE
 • PM3603521E93D6
 • PM3607F887A12
 • PM36011F353DE4
 • PM3603B821FC9A
 • PM3603CDDBA2A9
 • PM360259BB6603
 • PM3602A99B4C84
 • PM360438B1F880
 • PM3604500EB4E4
 • PM360233BE4C0B
 • Đang cập nhật thêm…

  Gift code Nonogram Logic Pic: Pictogram vĩnh viễn.

 • PM3601AB44BE80
 • PM36048D866A71
 • PM3604221E210F
 • PM3603070F9C12
 • PM36017FE2488
 • PM36015965F0E4
 • PM3601E141913D
 • PM360255735897
 • PM3602E20C92D7
 • PM360318549372
 • PM3604CF142D64
 • PM36048F1D607B
 • PM36022F102D62
 • PM36011D9AA6FC
 • PM3604535AA2D
 • Gift code Nonogram Logic Pic: Pictogram tân thủ.

 • PM3604AD8C7484
 • PM360371263105
 • PM3601C3B6E12F
 • PM360AEE4C851
 • PM3603583364ED
 • PM36044A6FAE4C
 • PM3603144EC81B
 • PM360C00D919F
 • PM360EDFD5A76
 • PM360E977CCEE
 • PM36035AE31EEF
 • PM3603783E6EB5
 • PM360EA51E8AD
 • PM360291512C5E
 • PM3604D728B11C
 • Gift code Nonogram Logic Pic: Pictogram sự kiện.

 • PM3604B1C8736C
 • PM360872375BC
 • PM3602B5C7F65E
 • PM360436E1EF2C
 • PM360333BFADA
 • PM360211228855
 • PM36039E9E1425
 • PM36042B082488
 • PM36017F6D4749
 • PM3604817AD9F5
 • PM360436481F77
 • PM3603627A239A
 • PM36091E8C61E
 • PM3601A22E2F09
 • PM36036B015CC1
 • Hướng dẫn cách nhập Giftcode Nonogram Logic Pic: Pictogram.

  Bước 1: Vào trang chủ Nonogram Logic Pic: Pictogram

  Bước 2: Truy cập vào nơi nhập giftcode Nonogram Logic Pic: Pictogram

  Bước 3: Nhập gift code Nonogram Logic Pic: Pictogram

  Đang cập nhật chi tiết…

  Cách hack vàng, kim cương Nonogram Logic Pic: Pictogram.

  Đang cập nhật…

  Bước 1: 

  Bước 2: 

  Bước 3: 

  Giới thiệu Nonogram Logic Pic: Pictogram.

  Solve many logic puzzles in more than 3,300 levels and get a bit smarter every day while having fun!

  Sharpen your mind anywhere, anytime with easy to learn, hard to master nonogram logic puzzles (a.k.a. Picross, Griddler, Picture Cross), all while discovering awesome pixel art illustrations!

  Challenge your brain with increasingly complex nonograms and feel smarter with every new logic puzzle solved!

  Looking for number games for adults? Found it!

  HOW TO PLAY

  If you’re already familiar with grid puzzles, logic games and picture puzzle games like sudoku and crosswords (or any sort of sudoku-like and crosswords-like variations) you’ll quickly get the hang of nonograms.

  You only need to follow two steps to get started:

  1-Look at the numbers at the ends the rows and columns;
  2-Use logic to fill the blocks and discover the hidden picture!

  Our quick in-game tutorial will have you solving picture cross challenge puzzles like a genius of sudoku -like puzzle games in no time!

  FEATURES

  – SOLVE many brain-teasing, easy-to-expert nonogram puzzles!

  – BEAT a challenge every day with the daily puzzles feature!

  – USE logic to color the blocks on the grids and reveal the pictures hidden underneath them. The simple and fun picross and nonogram brain training gameplay you know and love!

  – ENJOY hours upon hours of picross picture logic puzzles with varying difficulty: lots of fun for all ages and skill levels!

  – NO WI-FI NEEDED: play the game offline at any time! Solve a picture puzzle challenge whenever you feel that sudoku vibe with nonogram games free and brain games!

  – DISCOVER beautiful pixel art pictures from different thematic sets in a large selection of picture cross puzzle! Packs and logic quest options include famous landmarks, animals, everyday objects and movies. Lots of fun brain training and relaxing, stress relief cryptogram and number games content!

  – SHOW OFF how smart you are by solving logic quest nonograms and daily puzzles with record speed in front of your friends or that special someone you wish to impress with your skills for sudoku and cryptogram – like puzzles!

  – AUTO-SAVE feature lets you resume your picross puzzle solving and brain training from where you left in your get smarter games!

  You might not know nonogram, griddlers, cryptogram or picross logic puzzles yet, but if you like similar brainteasers like crosswords and jigsaw puzzle games, you’ll love our logic challenges and brain training daily puzzles!

  Complete fun thematic griddler and cryptogram puzzle sets and power-up your problem solving skills without even noticing it with new logic puzzles daily!

  Enjoy an ever growing collection of thematic cryptogram level packs and mindfulness-focused logic daily puzzles and different modes to cater for every taste! From easy warm-up picture puzzle levels to daunting mind benders, carry a wide logic quest selection of fun nonogram logic challenges with you to play and start relaxing anywhere with brain games and number games!

  Try to beat every single relaxing games cryptogram puzzle available and discover all the cool pixel-art images hiding beneath the nonogram boards!

  Each solution you come up with for these deceptively simple griddler and picture cross number games counts as a complete mental workout in this incredible logic puzzle and pixel art brain training app! And if you like similar puzzles like crosswords, you’ll have lots of fun with number based puzzles too, that also great of anxiety relief and stress relief!

  And these cryptogram and griddler nonogram puzzles can also help you relax and get great anxiety relief, boosting concentration and mindfulness in a very productive way! Focus on wellness and letting go of stress while you solve a relaxing new batch of cryptogram puzzles and nonogram games free!

  Start boosting the power of your brain with this genius among picture puzzle games and crosswords games!

  Go on your new favorite logic quest now in your new relaxing game of choice!

  Tính năng mới của Nonogram Logic Pic: Pictogram.

  Hello, Logi-People!
  We’ve updated our puzzle game:

  – Fixes
  – New levels

  We hope you enjoy our piccross game!
  Team Logic Pic – Brain Games and Nonogram Puzzles

  Hình ảnh Nonogram Logic Pic: Pictogram .

  Screenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot image

  Nhận xét về Nonogram Logic Pic: Pictogram

  Was a great game. The keyword in here is “was”. After the last update related to “unity”, it’s just downhill. It’s very slow compared to the previous version & my progress has been lost ever since. I don’t understand the needs to downgrade this game. Edit1: fast response in review, emailed support, I’ll update accordingly. Edit2: my progress has been updated mostly, it’s still feel slower. Edit3: must play adds for daily level, so.. no, don’t update the game

  Tìm hiểu thêm
  Nonogram Logic Drawing: Tượng hình
  ngoại quốc

  4.2
  5 triệu +
  Đã xếp hạng 3+
  11 tháng 8 năm 2022
  Giải hàng tấn câu đố logic trong hơn 3300 cấp độ và trở nên thông minh hơn mỗi ngày trong khi vẫn vui vẻ!

  Nâng cao trí thông minh của bạn với các câu đố logic Nonogram dễ học và khó làm chủ (hay còn gọi là Picross, Griddler, Picture Cross) mọi lúc, mọi nơi khi bạn khám phá các hình ảnh minh họa pixel tuyệt đẹp!

  Thử thách trí não của bạn với những hình ảnh không phải đồ họa ngày càng phức tạp và mỗi câu đố logic mới bạn giải được sẽ khiến bạn cảm thấy thông minh hơn!

  Tìm kiếm một trò chơi số dành cho người lớn? Tôi đã tìm thấy nó!

  Cách chơi

  Nếu bạn đã quen thuộc với câu đố hình vuông, trò chơi logic và câu đố ghép hình như Sudoku và trò chơi ô chữ (hoặc tất cả các loại Sudoku và các biến thể của nó như trò chơi ô chữ), bạn sẽ nhanh chóng học cách sử dụng các trò chơi không phải hình ảnh.

  Bạn chỉ cần làm theo hai bước để bắt đầu:

  1- Nhìn vào các số ở cuối hàng và cột;
  2- Điền vào các khối với logic và tìm hình ảnh ẩn!

  Hướng dẫn nhanh trong trò chơi của chúng tôi sẽ giúp bạn giải các câu đố ghép hình như một thiên tài trò chơi giải đố Sudoku ngay lập tức!

  tính năng

  – Giải quyết rất nhiều câu đố khó và dễ dàng không phải hình ảnh!

  – Sử dụng tính năng câu đố hàng ngày để hoàn thành các thử thách hàng ngày!

  – Sử dụng logic để tô màu các khối trong lưới và hiển thị những hình ảnh ẩn bên dưới. Trò chơi rèn luyện trí não có đồ họa và không đồ họa đơn giản và thú vị mà bạn biết và yêu thích!

  – Tận hưởng hàng giờ đồng hồ với trò chơi ghép hình Picross có độ khó khác nhau – phù hợp với mọi lứa tuổi và mọi cấp độ kinh nghiệm!

  – Không cần WIFI: chơi ngoại tuyến bất cứ lúc nào! Giải quyết các thử thách trò chơi ghép hình với các trò chơi trí óc và không đồ họa miễn phí bất cứ khi nào bạn cảm thấy rung cảm với Sudoku!

  – Tìm hình ảnh nghệ thuật pixel tuyệt đẹp từ các bộ theo chủ đề khác nhau trong nhiều hình ảnh ô chữ! Các gói và tùy chọn nhiệm vụ logic bao gồm các địa danh nổi tiếng, động vật, đồ vật hàng ngày và phim. Tận hưởng các trò chơi rèn luyện và thư giãn trí não, giảm căng thẳng, mật khẩu và số!

  – Hoàn thành các nhiệm vụ logic không đồ họa và các trò trêu chọc não hàng ngày ở tốc độ cao trước mặt bạn bè hoặc những người bạn muốn ngưỡng mộ với các kỹ năng Sudoku và câu đố như mật khẩu để thể hiện bạn thông minh như thế nào!

  – Tính năng tự động lưu cho phép bạn tiếp tục giải các câu đố và rèn luyện trí não của bạn từ nơi bạn đã dừng lại trong các trò chơi thông minh nhất!

  Bạn có thể không quen thuộc với các câu đố logic dạng nonogram, lattice, cryptogram hoặc picross logic, nhưng nếu bạn thích trò chơi ô chữ và đánh đố não cũng như các câu đố tương tự, bạn sẽ thích những thử thách logic hàng ngày và câu đố rèn luyện trí não của chúng tôi hàng ngày!

  Hoàn thành mật khẩu và câu đố vui theo chủ đề để cải thiện kỹ năng giải quyết vấn đề của bạn mà không nhận ra rằng luôn có những câu đố logic mới mỗi ngày!

  Tận hưởng bộ sưu tập ngày càng mở rộng các cấp độ được mã hóa theo chủ đề và các câu đố logic hàng ngày tập trung vào các ý thức và chế độ khác nhau để phù hợp với mọi sở thích! Từ các cấp độ câu đố ghép hình đơn giản đến các bài tập khởi động và trêu ghẹo trí não, giải quyết các nhiệm vụ logic khác nhau với các thử thách logic không hình ảnh thú vị, chơi và thư giãn đầu óc và các trò chơi số ở bất cứ đâu!

  Cố gắng đánh bại tất cả các mật mã có sẵn để thư giãn trong trò chơi và tìm thấy tất cả các bức ảnh nghệ thuật pixel thú vị ẩn dưới bảng nonogram!

  Trong ứng dụng rèn luyện trí não tuyệt vời này với các câu đố logic và nghệ thuật pixel, mọi giải pháp bạn có thể tìm thấy cho trò chơi sắt và số chéo trông đơn giản này được coi là một bài tập trí não hoàn chỉnh! Nếu bạn thích trò chơi ô chữ, bạn cũng sẽ giải trí với các câu đố về số, điều này cũng rất tốt cho sự lo lắng và căng thẳng!

  Những câu đố về mật khẩu và không phải từ này cũng có thể giúp bạn thư giãn và thoát khỏi sự lo lắng lớn bằng cách tăng cường sự tập trung và chú ý một cách rất hiệu quả! Tập trung vào sức khỏe của bạn và giải tỏa căng thẳng khi bạn giải một bộ câu đố mật khẩu thư giãn và trò chơi không phải chữ cái mới!

  Tăng cường sức mạnh não bộ của bạn với những câu đố ghép hình và trò chơi ô chữ tuyệt vời này!

  Bây giờ hãy bắt đầu nhiệm vụ logic yêu thích mới của bạn trong một trò chơi thư giãn mới mà bạn chọn!
  Xin chào các bạn Logitech!
  Chúng tôi đã cập nhật trò chơi giải đố:

  – sửa
  – Cấp độ mới

  Chúng tôi hy vọng bạn thích trò chơi piccross của chúng tôi!
  Vẽ logic đồng đội – Trò chơi trí não phi đồ họa và câu đố
  ảnh chụp màn hìnhảnh chụp màn hìnhảnh chụp màn hìnhảnh chụp màn hìnhảnh chụp màn hìnhảnh chụp màn hìnhảnh chụp màn hìnhảnh chụp màn hìnhảnh chụp màn hìnhảnh chụp màn hìnhảnh chụp màn hìnhảnh chụp màn hình
  Đó là một trò chơi hay. Từ khóa ở đây là “bao giờ”. Sau bản cập nhật cuối cùng “Unity”, mọi thứ đã xuống dốc. Nó rất chậm so với các phiên bản trước và sự tiến bộ của tôi đã bị mất kể từ đó. Tôi không hiểu rằng trò chơi này cần phải bị gỡ xuống. Chỉnh sửa1: Phản hồi nhanh trong đánh giá, hỗ trợ qua email, tôi sẽ cập nhật nó. Chỉnh sửa2: Hầu hết tiến trình của tôi đã được cập nhật, và nó vẫn còn chậm. Chỉnh sửa 3: Tôi cần chơi quảng cáo cho các cấp độ hàng ngày, vì vậy … không, đừng cập nhật trò chơi
  Xem chi tiết Nonogram Logic Pic: Pictogram

  Subscribe
  Notify of
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments