[Gift Code] TerraGenesis – Space Settlers mới nhất 10/2022

0/5 No votes

Thông báo lỗi

Game TerraGenesis – Space Settlers được phát hành bởi Tilting Point thuộc thể loại Simulation. Game được đánh giá 4.2 sao bởi người chơi.

Game dành cho lứa tuổi Rated for 3+. Game TerraGenesis – Space Settlers có 10M+ lượt tải. Phiên bản mới nhất cập nhật Jul 5, 2022

Phanmem360 – PM360 tặng bạn Gift Code TerraGenesis – Space Settlers mà chúng tôi tổng hợp được trong ngày 8/10/2022. Hy vọng sẽ giúp bạn thuận lợi hơn khi chơi TerraGenesis – Space Settlers.

Gift code TerraGenesis – Space Settlers mới nhất.

NHẬN CODE MỚI NGAY
(Cập nhật 8/10/2022)

 • PM3604233ECA72
 • PM360EA39F30C
 • PM360249E55BB5
 • PM3602C5567909
 • PM360D421B702
 • PM3605009E279
 • PM3603D17D0E2A
 • PM36023B92C9D5
 • PM3602F663EB69
 • PM360106CF9780
 • PM3609354F5BA
 • PM36033B8BF503
 • PM36033296C713
 • PM3601453201E1
 • PM36038A13E97F
 • Đang cập nhật thêm…

  Gift code TerraGenesis – Space Settlers vĩnh viễn.

 • PM3601E79AD50D
 • PM3601EED64443
 • PM3604D2EDE80
 • PM3601E5739D93
 • PM36050A9D6EC
 • PM36011501195C
 • PM36022AA6C3B5
 • PM3601A1AC9CEA
 • PM3603809694EE
 • PM360D1A7DD36
 • PM3601621AA5B7
 • PM360244964715
 • PM360CC667541
 • PM36015B8F7EEB
 • PM360215562505
 • Gift code TerraGenesis – Space Settlers tân thủ.

 • PM3601336B9528
 • PM36020BEB991E
 • PM3604EE5D3CC3
 • PM3608BDA8C66
 • PM360251235F8F
 • PM360370E0621
 • PM360231212B11
 • PM3604EE68F3A
 • PM360137350262
 • PM36016CCAAE20
 • PM360270EA8A6F
 • PM3604F693B58D
 • PM3604A372FE52
 • PM3601CDCA30B1
 • PM360379DD1C6
 • Gift code TerraGenesis – Space Settlers sự kiện.

 • PM3602F7DF8919
 • PM360EE4BAB2E
 • PM3603DCC7AE68
 • PM3602E7EDA3A7
 • PM36023D411AA2
 • PM36045C8A2678
 • PM360320E35C4A
 • PM360EE98B972
 • PM36058E1C9C0
 • PM360402708CB
 • PM36044F3AB124
 • PM3604819A5239
 • PM360319E5C74E
 • PM36045A60B203
 • PM3604F81DECF0
 • Hướng dẫn cách nhập Giftcode TerraGenesis – Space Settlers.

  Bước 1: Vào trang chủ TerraGenesis – Space Settlers
  Bước 2: Truy cập vào nơi nhập giftcode TerraGenesis – Space Settlers
  Bước 3: Nhập gift code TerraGenesis – Space Settlers
  Đang cập nhật chi tiết…

  Cách hack vàng TerraGenesis – Space Settlers.

  Đang cập nhật…

  Bước 1: 

  Bước 2: 

  Bước 3: 

  Giới thiệu TerraGenesis – Space Settlers.

  Explore the galaxy and bring life to desolate worlds in this planet crafter simulator!
  New worlds in the universe are waiting to be conquer. Experience space and conquer the challenge of bringing hidden worlds to life and helping new civilizations survive.

  The universe is in evolution – take part in our mission to develop and repopulate planets.

  Build and develop cities in this planet simulator game: apply space science and NASA technology to terraform planets with varied environments outside the solar system.
  Use NASA science to bring planets to life and build cities throughout the galaxy. In this realistic space simulator you can explore, evolve and ensure survival in a vast universe of planets and alien worlds. Make your civilization survive in every planet of the universe!

  DISCOVER AND EXPLORE PLANETS THROUGHOUT THE GALAXY
  – Explore and terraform new planets across the entire universe
  – Plan your planet crafter strategy to build new cities and civilizations in the outer space using NASA science
  – TerraGenesis features an entire universe of planets to build life on: Terraform the Earth, Mars and other planets in and outside the solar system
  – Discover lost worlds and planets, encounter alien life: Make peace or smash them in this planet crafter simulator
  – Travel the galaxy and discover an endless universe filled with opportunities to build new civilizations

  BUILD PLANETS THROUGHOUT SPACE USING NASA SCIENCE
  – Enjoy building life on other planets in the galaxy outside the solar system
  – Conquer the challenge of bringing human life to distant planets
  – Explore and survive on new worlds by using NASA science and technology to strategically manage resources
  – Track your civilizations progress and your world’s current status with the Stats Summary Page

  SPACE TERRAFORMING AND PLANET CRAFTER SIMULATOR
  – Discover distant planets outside the solar system and help human civilization survive in space
  – Encounter alien lifeforms and choose between making peace or conquering them
  – Develop strategy and conquer challenges as you build your new world in this planet crafter simulator. Life outside the Earth is possible!

  PROTECT YOUR CIVILIZATION FROM SPACE THREATS
  – Save your civilization and protect your planet from any threat
  – Build a planetary defense network to detect giant asteroids in space, initiate missions to destroy the threat, change the asteroid’s course or develop new strategies to survive certain doom

  COMPLETE PLANET BUILDER MISSIONS
  – Build a universe with planets from our orbit or throughout the galaxy and have endless fun in this space simulator!

  Never lose progess, begin each new session where you left off. TerraGenesis is free to play planet builder simulator and as an indie game it is important to us that all in-app purchases are entirely optional and not required for a full and complete experience.

  Facebook: https://www.facebook.com/TerraGenesisGame
  Twitter: https://www.twitter.com/SettleTheStars
  Terms of Use: http://www.tiltingpoint.com/terms-of-service

  Tính năng mới của TerraGenesis – Space Settlers.

  We’ve made a bunch of behind-the-scenes enhancements and bug fixes based on the feedback that you provided. Thanks for playing and as always, happy terraforming!

  Hình ảnh TerraGenesis – Space Settlers .

  Screenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot image

  Nhận xét về TerraGenesis – Space Settlers

  The game delivers what it promises, in a reasonable manner. However, there are still a lot of room for improvements. While it simulates the difficulty of terraforming planets reasonably well, you could improve it further by adding CO2 and O3 parameters, while also increasing the amount of random events, such as solar flares. The size of the colony icon in the planet map need to be toned down quite a bit, because it is just unreasonable to have one colony taking 25-30% of space on the planet.

  Tìm hiểu thêm
  TerraGenesis – Người định cư trong không gian
  Điểm nghiêng

  4.2
  10 triệu +
  Được xếp hạng cho 3+
  5 tháng 7 năm 2022
  Khám phá thiên hà và mang lại sự sống cho một thế giới hoang tàn trong trình mô phỏng người chế tạo hành tinh này!
  Những thế giới mới trong vũ trụ đang chờ được chinh phục. Trải nghiệm không gian và chinh phục các thử thách để đưa thế giới ẩn vào cuộc sống và giúp các nền văn minh mới tồn tại.

  Vũ trụ đang phát triển – hãy tham gia vào sứ mệnh của chúng ta để mở rộng và tái định cư các hành tinh.

  Xây dựng và phát triển các thành phố trong trò chơi giả lập hành tinh này: áp dụng khoa học vũ trụ và công nghệ của NASA để định hình lại các hành tinh có môi trường đa dạng bên ngoài hệ mặt trời.
  Sử dụng khoa học của NASA để đưa các hành tinh vào cuộc sống và xây dựng các thành phố trên khắp thiên hà. Trong mô phỏng không gian thực tế này, bạn có thể khám phá, phát triển và đảm bảo sự sống còn trong một vũ trụ rộng lớn gồm các hành tinh và thế giới ngoài hành tinh. Làm cho nền văn minh của bạn tồn tại trên mọi hành tinh trong vũ trụ!

  KHÁM PHÁ VÀ KHÁM PHÁ CÁC KẾ HOẠCH TRÊN GALAXY
  – Khám phá và tạo địa hình các hành tinh mới trên khắp vũ trụ
  – Lập kế hoạch chiến lược xây dựng hành tinh của bạn để xây dựng các thành phố và nền văn minh mới trong không gian bằng cách sử dụng khoa học của NASA
  – TerraGenesis có toàn bộ vũ trụ gồm các hành tinh để xây dựng sự sống trên: Terraform Earth, Mars và các hành tinh khác trong và ngoài hệ mặt trời
  – Tìm thế giới và hành tinh đã mất, gặp gỡ cuộc sống ngoài hành tinh: Tạo hòa bình hoặc tiêu diệt chúng trong trình mô phỏng hành tinh này
  – Khám phá thiên hà và khám phá một vũ trụ vô tận đầy cơ hội để xây dựng các nền văn minh mới

  XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NGOÀI KHÔNG GIAN SỬ DỤNG KHOA HỌC CỦA NASA
  – Tận hưởng cuộc sống xây dựng trên các hành tinh khác trong các thiên hà bên ngoài hệ mặt trời
  – Chinh phục những thử thách đưa cuộc sống con người đến những hành tinh xa xôi
  – Khám phá và tồn tại trong thế giới mới bằng cách sử dụng khoa học và công nghệ của NASA để quản lý tài nguyên một cách chiến lược
  – Theo dõi sự tiến bộ của nền văn minh của bạn và tình trạng hiện tại của thế giới của bạn với Trang Tóm tắt Thống kê

  BỘ MÔ PHỎNG HIỆU QUẢ KHÔNG GIAN VÀ BỘ CẤU TẠO CẠNH TRANH
  – Tìm các hành tinh vượt xa hệ mặt trời và giúp nền văn minh nhân loại tồn tại trong không gian vũ trụ
  – Gặp gỡ các dạng sống ngoài hành tinh và lựa chọn giữa hòa bình hoặc chinh phục chúng
  – Phát triển một chiến lược và chinh phục các thử thách khi bạn xây dựng thế giới mới trong trình mô phỏng crafter hành tinh này. Sự sống ngoài trái đất là có thể!

  BẢO VỆ SỰ DÂN DỤNG CỦA BẠN TỪ BA KHÔNG GIAN
  – Cứu nền văn minh của bạn và bảo vệ hành tinh của bạn khỏi bất kỳ mối đe dọa nào
  – Xây dựng mạng lưới phòng thủ hành tinh để phát hiện các tiểu hành tinh khổng lồ trong không gian, bắt tay vào các nhiệm vụ tiêu diệt các mối đe dọa, thay đổi hướng đi của các tiểu hành tinh hoặc phát triển các chiến lược mới để tồn tại một số thảm họa nhất định

  HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI TẠO KẾ HOẠCH
  – Xây dựng một vũ trụ với các hành tinh từ quỹ đạo của chúng ta hoặc trên khắp thiên hà và tận hưởng niềm vui bất tận trong mô phỏng không gian này!

  Không bao giờ mất tiến độ, hãy bắt đầu mỗi phiên mới mà bạn đã dừng lại. TerraGenesis miễn phí để chơi trình mô phỏng xây dựng hành tinh và là một trò chơi độc lập, điều quan trọng đối với chúng tôi là tất cả các giao dịch mua trong ứng dụng là hoàn toàn tùy chọn và không bắt buộc để có trải nghiệm đầy đủ và hoàn chỉnh.

  Facebook: https://www.facebook.com/TerraGenesisGame
  Twitter: https://www.twitter.com/SettleTheStars
  Điều khoản sử dụng: http://www.tiltingpoint.com/terms-of-service
  Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều cải tiến hậu trường và sửa lỗi dựa trên phản hồi của bạn. Cảm ơn bạn đã chơi và như mọi khi, chúc bạn chơi địa hình vui vẻ!
  Ảnh chụp màn hìnhẢnh chụp màn hìnhẢnh chụp màn hìnhẢnh chụp màn hìnhẢnh chụp màn hìnhẢnh chụp màn hìnhẢnh chụp màn hìnhẢnh chụp màn hìnhẢnh chụp màn hìnhẢnh chụp màn hìnhẢnh chụp màn hìnhẢnh chụp màn hìnhẢnh chụp màn hìnhẢnh chụp màn hìnhẢnh chụp màn hìnhẢnh chụp màn hình
  Trò chơi mang lại những gì nó hứa hẹn, theo một cách có ý nghĩa. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều chỗ để cải thiện. Mặc dù nó mô phỏng khá tốt độ khó của việc tạo địa hình hành tinh, nhưng bạn có thể cải thiện nó hơn nữa bằng cách thêm các thông số CO2 và O3, đồng thời tăng số lượng các sự kiện ngẫu nhiên, chẳng hạn như pháo sáng mặt trời. Kích thước của biểu tượng thuộc địa trên bản đồ hành tinh cần phải giảm đi một chút, vì sẽ không có ý nghĩa gì nếu một thuộc địa chiếm 25-30% không gian trên hành tinh.
  Xem chi tiết TerraGenesis – Space Settlers

  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments