[GiftCode] 용의기원 mới nhất 02/2023

0/5 No votes

Thông báo lỗi

Game 용의기원 được phát hành bởi Longtu Korea Inc. thuộc thể loại Role Playing. Game được đánh giá sao bởi người chơi.

Game dành cho lứa tuổi 12+. Game 용의기원 có 500,000+ lượt tải. Phiên bản mới nhất 1.0.187 cập nhật September 30, 2021.

Phanmem360 – PM360 tặng bạn Giftcode 용의기원 mà chúng tôi tổng hợp được trong ngày 6/02/2023. Hy vọng sẽ giúp bạn thuận lợi hơn khi chơi 용의기원.

Gift code 용의기원 mới nhất.

CLICK NHẬN CODE MỚI NGAY
(Cập nhật 6/02/2023)

 • PM3601C91AE274
 • PM3601C32719A6
 • PM360C7AEF990
 • PM36020F5E290D
 • PM3601944A54F8
 • PM360C595015A
 • PM360387C7892E
 • PM36038F8E4617
 • PM3603DF9A8D66
 • PM3603E4CFB129
 • PM3603B607F54
 • PM360F4301BB3
 • PM36019AD2F82B
 • PM3603CB446152
 • PM3603302E7A1E

Đang cập nhật thêm…

Gift code 용의기원 vĩnh viễn.

 • PM36013D3B79AB
 • PM36048405CCA7
 • PM36034EDC036E
 • PM36049E358723
 • PM3601991B6EAE
 • PM360B8D8C337
 • PM36039A437A5E
 • PM36035168CCAD
 • PM3603F7654DBE
 • PM3604C7D4AB2F
 • PM36031DFE9C36
 • PM36010ABCDBE7
 • PM3604D054C530
 • PM3601908EA073
 • PM36034B48C9CD

Gift code 용의기원 tân thủ.

 • PM36028744EA09
 • PM36011B462B78
 • PM3604EC468FC9
 • PM3604E646CCF8
 • PM36023C384CD3
 • PM3602FE33EA53
 • PM3603E6242570
 • PM360E9E28B27
 • PM360237B0A454
 • PM36010D11C32E
 • PM360323C799F
 • PM3603BF414319
 • PM360273AB4E41
 • PM36010945DD71
 • PM3601C2BB4FFD

Gift code 용의기원 sự kiện.

 • PM3603E522CD96
 • PM360116E313E9
 • PM3603E1A8BCB1
 • PM360162917834
 • PM36028DE7EE36
 • PM3601FB4CE33D
 • PM3604483505BD
 • PM36024E5614B3
 • PM36034E1C7759
 • PM36025BF4F93E
 • PM36027674F3AF
 • PM3604A05A8C3A
 • PM360441BE32CF
 • PM3602174CD741
 • PM3602BEAAF41A

Hướng dẫn cách nhập Giftcode 용의기원.

Bước 1: Vào trang chủ 용의기원

Bước 2: Truy cập vào nơi nhập giftcode 용의기원

Bước 3: Nhập gift code 용의기원

Đang cập nhật chi tiết…

Cách hack kim cương 용의기원.

Đang cập nhật…

Bước 1: 

Bước 2: 

Bước 3: 

Giới thiệu 용의기원.

Translate the description into English (United States) using Google Translate?

■ 최고 레벨 확장 업데이트 ■

▣ 24급 장비 업데이트
▣ 캐릭터 최고 레벨 확장
▣ 보스 레벨 확장
▣ 신규 월드 맵 6종, 메인 퀘스트 추가
▣ 신원금갑, 신주 장비 확장

■ 게임 소개 ■
“동료와 함께하는 서버를 초월한 전쟁의 서막”
시공 초월 액션 MMORPG 용의기원

▣ 월드서버 콘텐츠 ▣
서버 단위로 진행되는 자유 경쟁 콘텐츠에서
다른 서버에게 승리해 다양한 채집물, 보스 그리고 경험치를 획득해 보세요.

▣ 동료 시스템 ▣
수집한 동료에 따른 엄청난 전투력 상승!
함께 출전해 싸우는 든든한 동료를 더욱 강하게 육성해 보세요.

▣ 세트 장비 시스템 ▣
꾸준한 보스 콘텐츠 플레이를 통해 장비를 모아
아름답고 멋진 외형을 ‘무료로’ 획득할 수 있습니다.

▣ 보스 콘텐츠 ▣
25여종의 보스와 즐기는 다양한 보스 콘텐츠!
개인 / 파티 / 문파 / 서버 단위 진행되는 협력과 경쟁!

◈ 용의기원 공식 채널 ◈
* 카카오톡 채널: https://pf.kakao.com/_nxfhSK
* 공식 커뮤니티: https://cafe.naver.com/longtuorigin

◈ 고객센터 ◈
– 고객센터: 1544-0711 (평일 오전10시~오후6시)
– 고객문의: http://help.longtugames.co.kr/?longtuorigin

◈ 권한안내 ◈
[필수권한]1. 마이크 사용
-이 권한은 게임 내 음성 채팅 사용을 위해 필요한 권한 입니다.
-해당 기능 사용 시 사용 권한 승인이 필요 합니다.

2. 기기사진, 미디어, 파일 엑세스 허용
– 게임을 실행하는데 필요한 파일을 단말기에 저장하기 위해 이 권한이 필요합니다.
– 리소스 다운로드를 위해 SD카드 쓰기/읽기권한을 요청합니다.
– 기기사진, 미디어, 파일 엑세스 권한에 저장소를 사용할 수 있는 권한이 포함되어 있으며, 해당 권한이 없을 때 게임 이용에 필요한 정보를 읽기/쓰기가 불가능하여 권한이 필요합니다.

[접근 권한 철회 방법]안드로이드 6.0 이상
설정 > 앱 > 권한 항목 선택 > 권한 목록 > 접근권한 동의 또는 철회 선택

안드로이드 6.0 미만
운영체제를 업그레이드 하여 접근권한을 철회 하거나, 앱을 삭제

※ 앱이 개별 동의 기능을 제공하지 않을 수 있으며, 위의 방법으로 접근 권한을 철회할 수 있습니다.
—-
개발자 연락처 :
+82-1544-0711

Tính năng mới của 용의기원.

– 개선 및 최적화

Hình ảnh Game 용의기원.

Link tải game 용의기원.

Tải về ngay 용의기원

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments