Bảng động từ bất quy tắc đầy đủ nhất 05/2024

0/5 No votes

Thông báo lỗi

Bảng động từ bất quy tắc

Trong Tiếng Anh, khi làm bài tập ngữ pháp, chắc chắn các bạn không thể bắt gặp các bài tập dạng chia động từ theo thể tương ứng? Hầu hết các bài tập ở dạng này cần phải sử dụng các động từ ở dạng nguyên thể, thể quá khứ đơn, thể quá khứ hoàn thành. Tuy nhiên, một số động từ sẽ không theo quy tắc thông thường là thêm đuôi -ed, vậy làm sao để điền đúng các dạng bài tập đó? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu bảng động từ bất quy tắc trong Tiếng Anh ngay sau đây để làm bài tập tốt nhất nhé.

Động từ bất quy tắc trong Tiếng Anh là gì?

Trong Tiếng Anh, có một số các động từ thường khi chuyển sang dạng quá khứ hoặc dạng quá khứ hoàn thành thì sẽ thêm ed để hình thành động từ phù hợp với ngữ cảnh và thì của câu. Đó gọi là những động từ theo quy tắc.

Một số động từ theo quy tắc như:

+ live (động từ nguyên thể) → lived (thể quá khứ) → lived (thể quá khứ phân từ)

+ stay (động từ nguyên thể) → stayed (thể quá khứ) → stayed (thể quá khứ phân từ)

Còn lại, các động từ trong Tiếng Anh sẽ là những động từ bất quy tắc. Đó là những từ khi chuyển sang dạng quá khứ hoặc quá khứ hoàn thành thì sẽ không tuân thủ theo quy tắc thêm -ed, mà mỗi từ sẽ có một cách chia, cách viết khác nhau.

Một số động từ không theo quy tắc:

+, see (động từ nguyên thể) → saw (thể quá khứ) → seen (thể quá khứ phân từ)

+, go (động từ nguyên thể) → went (thể quá khứ) → gone (thể quá khứ phân từ)

Một số quy luật thành lập động từ bất quy tắc dễ nhớ

Theo thống kê, trong Tiếng anh có 360 động từ bất quy tắc khi chuyển đổi sang dạng quá khứ hoặc dạng quá khứ hoàn thành, do đó bạn có thể sẽ phải nhớ tận gần 100 từ. Để giúp các bạn dễ dàng nhớ được các động từ bất quy tắc, dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ một số quy luật thành lập động từ bất quy tắc, cụ thể như sau:

Ta ký hiệu V1 (Động từ nguyên thể), V2 (Quá khứ đơn), V3 (Quá khứ phân từ).

Động từ bất quy tắc có V1 tận cùng là “eed” thì V2, V3 là “ed”

Nếu các động từ nguyên thể có tận cùng là đuôi “eed”, thì khi ở thể quá khứ hoặc thể quá khứ phân từ đuôi “eed” của các động từ đó chuyển thành đuôi “ed”

Ví dụ:

breed (V1) → bred (V2) → bred (V3): sinh con, nuôi con

feed (V1) → fed (V2) → fed (V3): nuôi dạy

bleed (V1) → bled (V2) → bled (V3): làm chảy máu

Động từ bất quy tắc V1 có tận cùng là “ow” thì V2 là “ew”, V3 là “own”

Nếu các động từ nguyên thể có tận cùng là đuôi “ow”, thì khi ở thể quá khứ từ đuôi “ow” của các động từ đó chuyển thành đuôi “ew”, còn trong thể quá khứ phân từ đuôi “ow” của các động từ đó chuyển thành đuôi “own”

Ví dụ:

Blow (V1) → blew (V2) → blown (V3): thổi

Crow (V1) → crew (V2) → crown (V3): (gà) gáy

Foreknow (V1) → foreknew (V2) → forekown (V3): biết trước

Know (V1) → knew (V2) → known (V3): hiểu biết

Grow (V1) → grew (V2) → grown (V3): mọc, trồng

Throw (V1) → threw (V2) → thrown (V3): liệng, ném, quăng

Động từ bất quy tắc có V1 tận cùng là “ay” thì V2, V3 là “aid”

Nếu các động từ nguyên thể có tận cùng là đuôi “ay”, thì khi ở thể quá khứ hoặc thể quá khứ phân từ đuôi “ay” của các động từ đó chuyển thành đuôi “aid”

Ví dụ:

say (V1) → said (V2) → said (V3): nói

lay (V1) → laid (V2) → laid (V3): đặt để

mislay (V1) → mislaid (V2) → mislaid (V3): để thất lạc

waylay (V1) → waylaid (V2) → waylaid (V3): rình rập, ngóng chờ

inlay (V1) → inlaid (V2) → inlaid (V3): cẩn, khảm

gainsay (V1) → gainsaid (V2) → gainsaid (V3): chối cãi

Động từ bất quy tắc có V1 tận cùng là “m” hoặc “n” thì V2, V3 đều thêm “t” ở cuối

Nếu các động từ nguyên thể kết thúc bằng đuôi “m” hoặc “n”, thì khi ở thể quá khứ hoặc thể quá khứ phân thì thêm vào cuối từ chữ “t”

Ví dụ:

Burn (V1) → burnt (V2) → burnt (V3): đốt cháy

Dream (V1) → dreamt (V2) → dreamt (V3): mơ, mơ mộng

Lean (V1) → leant (V2) → leant (V3): dựa vào

Learn (V1) → learnt (V2) → learnt (V3): học

Động từ bất quy tắc V1 có nguyên âm “i” thì V2 là “a”, V3 là “u”

Nếu các động từ nguyên thể có nguyên âm “i”, thì khi ở thể quá khứ chữ “i” của các động từ đó chuyển thành “a”, còn trong thể quá khứ phân thì chuyển thành “u”

Ví dụ:

begin (V1) → began (V2) → begun (V3): bắt đầu

sing (V1) → sang (or sung) (V2) → sung (V3): hát

sink (V1) → sank (V2) → sunk (V3): chuồn, lôi đi

drink (V1) → drank (V2) → drunk (V3): uống

spring (V1) → sprang (V2) → sprung (V3): vùng

ring (V1) → rang (V2) → rung (V3): rung (chuông)

Động từ bất quy tắc V1 có tận cùng là “ear” thì V2 là “ore”, V3 là “orn” (động từ hear ngoại lệ)

Nếu các động từ nguyên thể có tận cùng là đuôi “ear”, thì khi ở thể quá khứ từ đuôi “ear” của các động từ đó chuyển thành đuôi “ore”, còn trong thể quá khứ phân từ đuôi “ear” của các động từ đó chuyển thành đuôi “orne”

Lưu ý: Động từ “hear” là trường hợp ngoại lệ: hear (V1) → heard (V2) → heard (V3): nghe

Ví dụ:

bear (V1) → bore (V2) → borne (V3): mang, chịu (sanh đẻ)

swear (V1) → swore (V2) → sworne (V3): thề thốt

tear (V1) → tore (V2) → torne (V3): xé rách

Bảng động từ bất quy tắc trong Tiếng Anh đầy đủ nhất

Dưới đây là bảng tổng hợp 360 động từ bất quy tắc trong Tiếng Anh, các bạn có thể sử dụng bảng này để tra cứu và áp dụng khi làm bài tập Tiếng Anh được hiệu quả nhất.

STT

Động từ nguyên thể

Quá khứ đơn

Quá khứ phân từ

Nghĩa

Động từ bất quy tắc trong Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ A

1

abide

abode/abided

abode/abided

lưu trú, lưu lại

2

arise

arose

arisen

phát sinh

3

awake

awoke

awoken

đánh thức, thức

Động từ bất quy tắc trong Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ B

4

backslide

backslid

backslidden/backslid

tái phạm

5

be

was/were

been

thì, là, bị, ở

6

bear

bore

borne

mang, chịu đựng

7

beat

beat

beaten/beat

đánh, đập

8

become

became

become

trở nên

9

befall

befell

befallen

xảy đến

10

begin

began

begun

bắt đầu

11

behold

beheld

beheld

ngắm nhìn

12

bend

bent

bent

bẻ cong

13

beset

beset

beset

bao quanh

14

bespeak

bespoke

bespoken

chứng tỏ

15

bet

bet/betted

bet/betted

đánh cược, cá cược

16

bid

bid

bid

trả giá

17

bind

bound

bound

buộc, trói

18

bite

bit

bitten

cắn

19

bleed

bled

bled

chảy máu

20

blow

blew

blown

thổi

21

break

broke

broken

đập vỡ

22

breed

bred

bred

nuôi, dạy dỗ

23

bring

brought

brought

mang đến

24

broadcast

broadcast

broadcast

phát thanh

25

browbeat

browbeat

browbeat

hăm dọa

26

build

built

built

xây dựng

27

burn

burnt/burned

burnt/burned

đốt, cháy

28

burst

burst

burst

nổ tung, vỡ òa

29

bust

busted/bust

busted/bust

làm bể, làm vỡ

30

buy

bought

bought

mua

Động từ bất quy tắc trong Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ C

31

cast

cast

cast

ném, tung

32

catch

caught

caught

bắt, chụp

33

chide

chid/ chided

chid/ chidden/ chided

mắng, chửi

34

choose

chose

chosen

chọn, lựa

35

cleave

clove/ cleft/ cleaved

cloven/ cleft/ cleaved

chẻ, tách hai

36

cleave

clave

cleaved

dính chặt

37

cling

clung

clung

bám vào, dính vào

38

clothe

clothed/ clad

clothed/ clad

che phủ

39

come

came

come

đến, đi đến

40

cost

cost

cost

có giá là

41

creep

crept

crept

bò, trườn, lẻn

42

crossbreed

crossbred

crossbred

cho lai giống

43

crow

crew

crowed

gáy (gà)

44

cut

cut

cut

cắt, chặt

Động từ bất quy tắc trong Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ D

45

daydream

daydreamed/

daydreamt

daydreamed/

daydreamt

nghĩ vẩn vơ, mơ mộng

46

deal

dealt

dealt

giao thiệp

47

dig

dug

dug

đào

48

disprove

disproved

disproved/ disproven

bác bỏ

49

dive

dove/dived

dived

lặn, lao xuống

50

do

did

done

làm

51

draw

drew

drawn

vẽ, kéo

52

dream

dreamt/ dreamed

dreamt/ dreamed

mơ thấy

53

drink

drank

drunk

uống

54

drive

drove

driven

lái xe

55

dwell

dwelt

dwelt

trú ngụ, ở

Động từ bất quy tắc trong Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ E

56

eat

ate

eaten

ăn

Động từ bất quy tắc trong Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ F

57

fall

fell

fallen

ngã, rơi

58

feed

fed

fed

cho ăn, ăn, nuôi

59

feel

felt

felt

cảm thấy

60

fight

fought

fought

chiến đấu

61

find

found

found

tìm thấy, thấy

62

fit

fitted/fit

fitted/fit

làm cho vừa, làm cho hợp

63

flee

fled

fled

chạy trốn

64

fling

flung

flung

tung, quăng

65

fly

flew

flown

bay

66

forbear

forbore

forborne

nhịn

67

forbid

forbade/ forbad

forbidden

cấm, cấm đoán

68

forecast

forecast/ forecasted

forecast/ forecasted

tiên đoán

69

forego (also forgo)

forewent

foregone

bỏ, kiêng

70

foresee

foresaw

forseen

thấy trước

71

foretell

foretold

foretold

đoán trước

72

forget

forgot

forgotten

quên

73

forgive

forgave

forgiven

tha thứ

74

forsake

forsook

forsaken

ruồng bỏ

75

freeze

froze

frozen

(làm) đông lại

76

frostbite

frostbit

frostbitten

bỏng lạnh

Động từ bất quy tắc trong Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ G

77

get

got

got/ gotten

có được

78

gild

gilt/ gilded

gilt/ gilded

mạ vàng

79

gird

girt/ girded

girt/ girded

đeo vào

80

give

gave

given

cho

81

go

went

gone

đi

82

grind

ground

ground

nghiền, xay

83

grow

grew

grown

mọc, trồng

Động từ bất quy tắc trong Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ H

84

hand-feed

hand-fed

hand-fed

cho ăn bằng tay

85

handwrite

handwrote

handwritten

viết tay

86

hang

hung

hung

móc lên, treo lên

87

have

had

had

88

hear

heard

heard

nghe

89

heave

hove/ heaved

hove/ heaved

trục lên

90

hew

hewed

hewn/ hewed

chặt, đốn

91

hide

hid

hidden

giấu, trốn, nấp

92

hit

hit

hit

đụng

93

hurt

hurt

hurt

làm đau

Động từ bất quy tắc trong Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ I

94

inbreed

inbred

inbred

lai giống cận huyết

95

inlay

inlaid

inlaid

cẩn, khảm

96

input

input

input

đưa vào

97

inset

inset

inset

dát, ghép

98

interbreed

interbred

interbred

giao phối, lai giống

99

interweave

interwove/

interweaved

interwoven/

interweaved

trộn lẫn, xen lẫn

100

interwind

interwound

interwound

cuộn vào, quấn vào

Động từ bất quy tắc trong Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ J

101

jerry-build

jerry-built

jerry-built

xây dựng cẩu thả

Động từ bất quy tắc trong Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ K

102

keep

kept

kept

giữ

103

kneel

knelt/ kneeled

knelt/ kneeled

quỳ

104

knit

knit/ knitted

knit/ knitted

đan

105

know

knew

known

biết, quen biết

Động từ bất quy tắc trong Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ L

106

lay

laid

laid

đặt, để

107

lead

led

led

dẫn dắt, lãnh đạo

108

lean

leaned/ leant

leaned/ leant

dựa, tựa

109

leap

leapt

leapt

nhảy, nhảy qua

110

learn

learnt/ learned

learnt/ learned

học, được biết

111

leave

left

left

ra đi, để lại

112

lend

lent

lent

cho mượn

113

let

let

let

cho phép, để cho

114

lie

lay

lain

nằm

115

light

lit/ lighted

lit/ lighted

thắp sáng

116

lip-read

lip-read

lip-read

mấp máy môi

117

lose

lost

lost

làm mất, mất

Động từ bất quy tắc trong Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ M

118

make

made

made

chế tạo, sản xuất

119

mean

meant

meant

có nghĩa là

120

meet

met

met

gặp mặt

121

miscast

miscast

miscast

chọn vai đóng không hợp

122

misdeal

misdealt

misdealt

chia lộn bài, chia bài sai

123

misdo

misdid

misdone

phạm lỗi

124

mishear

misheard

misheard

nghe nhầm

125

mislay

mislaid

mislaid

để lạc mất

126

mislead

misled

misled

làm lạc đường

127

mislearn

mislearned/

mislearnt

mislearned/

mislearnt

học nhầm

128

misread

misread

misread

đọc sai

129

misset

misset

misset

đặt sai chỗ

130

misspeak

misspoke

misspoken

nói sai

131

misspell

misspelt

misspelt

viết sai chính tả

132

misspend

misspent

misspent

tiêu phí, bỏ phí

133

mistake

mistook

mistaken

phạm lỗi, lầm lẫn

134

misteach

mistaught

mistaught

dạy sai

135

misunderstand

misunderstood

misunderstood

hiểu lầm

136

miswrite

miswrote

miswritten

viết sai

137

mow

mowed

mown/ mowed

cắt cỏ

Động từ bất quy tắc trong Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ O

138

offset

offset

offset

đền bù

139

outbid

outbid

outbid

trả hơn giá

140

outbreed

outbred

outbred

giao phối xa

141

outdo

outdid

outdone

làm giỏi hơn

142

outdraw

outdrew

outdrawn

rút súng ra nhanh hơn

143

outdrink

outdrank

outdrunk

uống quá chén

144

outdrive

outdrove

outdriven

lái nhanh hơn

145

outfight

outfought

outfought

đánh giỏi hơn

146

outfly

outflew

outflown

bay cao/ xa hơn

147

outgrow

outgrew

outgrown

lớn nhanh hơn

148

outleap

outleaped/ outleapt

outleaped/ outleapt

nhảy cao/xa hơn

149

outlie

outlied

outlied

nói dối

150

output

output

output

cho ra (dữ kiện)

151

outride

outrode

outridden

cưỡi ngựa giỏi hơn

152

outrun

outran

outrun

chạy nhanh hơn, vượt giá

153

outsell

outsold

outsold

bán nhanh hơn

154

outshine

outshined/ outshone

outshined/ outshone

sáng hơn, rạng rỡ hơn

155

outshoot

outshot

outshot

bắn giỏi hơn, nảy mầm, mọc

156

outsing

outsang

outsung

hát hay hơn

157

outsit

outsat

outsat

ngồi lâu hơn

158

outsleep

outslept

outslept

ngủ lâu/muộn hơn

159

outsmell

outsmelled/ outsmelt

outsmelled/ outsmelt

khám phá, đánh hơi, sặc mùi

160

outspeak

outspoke

outspoken

nói nhiều/ dài/ to hơn

161

outspeed

outsped

outsped

đi/ chạy nhanh hơn

162

outspend

outspent

outspent

tiêu tiền nhiều hơn

163

outswear

outswore

outsworn

nguyền rủa nhiều hơn

164

outswim

outswam

outswum

bơi giỏi hơn

165

outthink

outthought

outthought

suy nghĩ nhanh hơn

166

outthrow

outthrew

outthrown

ném nhanh hơn

167

outwrite

outwrote

outwritten

viết nhanh hơn

168

overbid

overbid

overbid

trả giá/ bỏ thầu cao hơn

169

overbreed

overbred

overbred

nuôi quá nhiều

170

overbuild

overbuilt

overbuilt

xây quá nhiều

171

overbuy

overbought

overbought

mua quá nhiều

172

overcome

overcame

overcome

khắc phục

173

overdo

overdid

overdone

dùng quá mức, làm quá

174

overdraw

overdrew

overdrawn

rút quá số tiền, phóng đại

175

overdrink

overdrank

overdrunk

uống quá nhiều

176

overeat

overate

overeaten

ăn quá nhiều

177

overfeed

overfed

overfed

cho ăn quá mức

178

overfly

overflew

overflown

bay qua

179

overhang

overhung

overhung

nhô lên trên, treo lơ lửng

180

overhear

overheard

overheard

nghe trộm

181

overlay

overlaid

overlaid

phủ lên

182

overpay

overpaid

overpaid

trả quá tiền

183

override

overrode

overridden

lạm quyền

184

overrun

overran

overrun

tràn ngập

185

oversee

oversaw

overseen

trông nom

186

oversell

oversold

oversold

bán quá mức

187

oversew

oversewed

oversewn/ oversewed

may nối vắt

188

overshoot

overshot

overshot

đi quá đích

189

oversleep

overslept

overslept

ngủ quên

190

overspeak

overspoke

overspoken

Nói quá nhiều, nói lấn át

191

overspend

overspent

overspent

tiêu quá lố

192

overspill

overspilled/ overspilt

overspilled,

overspilt

đổ, làm tràn

193

overtake

overtook

overtaken

đuổi bắt kịp

194

overthink

overthought

overthought

tính trước nhiều quá

195

overthrow

overthrew

overthrown

lật đổ

196

overwind

overwound

overwound

lên dây (đồng hồ) quá chặt

197

overwrite

overwrote

overwritten

viết dài quá, viết đè lên

Động từ bất quy tắc trong Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ P

198

partake

partook

partaken

tham gia, dự phần

199

pay

paid

paid

trả (tiền)

200

plead

pleaded/pled

pleaded/pled

bào chữa, biện hộ

201

prebuild

prebuilt

prebuilt

làm nhà tiền chế

202

predo

predid

predone

làm trước

203

premake

premade

premade

làm trước

204

prepay

prepaid

prepaid

trả trước

205

presell

presold

presold

bán trước thời gian rao báo

206

preset

preset

preset

thiết lập sẵn, cài đặt sẵn

207

preshrink

preshrank

preshrunk

ngâm cho vải co trước khi may

208

proofread

proofread

proofread

Đọc bản thảo trước khi in

209

prove

proved

proven/proved

chứng minh

210

put

put

put

đặt, để

Động từ bất quy tắc trong Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ Q

211

quick-freeze

quick-froze

quick-frozen

kết đông nhanh

212

quit

quit/quitted

quit/quitted

bỏ

Động từ bất quy tắc trong Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ R

213

read

read

read

đọc

214

reawake

reawoke

reawaken

đánh thức 1 lần nữa

215

rebid

rebid

rebid

trả giá, bỏ thầu

216

rebind

rebound

rebound

buộc lại, đóng lại

217

rebroadcast

rebroadcast

rebroadcasted

rebroadcast

rebroadcasted

cự tuyệt, khước từ

218

rebuild

rebuilt

rebuilt

xây dựng lại

219

recast

recast

recast

đúc lại

220

recut

recut

recut

cắt lại, băm)

221

redeal

redealt

redealt

phát bài lại

222

redo

redid

redone

làm lại

223

redraw

redrew

redrawn

kéo ngược lại

224

refit

refitted/refit

refitted/refit

luồn, xỏ

225

regrind

reground

reground

mài sắc lại

226

regrow

regrew

regrown

trồng lại

227

rehang

rehung

rehung

treo lại

228

rehear

reheard

reheard

nghe trình bày lại

229

reknit

reknitted/ reknit

reknitted/ reknit

đan lại

230

relay

relaid

relaid

đặt lại

231

relay

relayed

relayed

truyền âm lại

232

relearn

relearned/ relearnt

relearned/ relearnt

học lại

233

relight

relit/ relighted

relit/ relighted

thắp sáng lại

234

remake

remade

remade

làm lại, chế tạo lại

235

rend

rent

rent

toạc ra, xé

236

repay

repaid

repaid

hoàn tiền lại

237

reread

reread

reread

đọc lại

238

rerun

reran

rerun

chiếu lại, phát lại

239

resell

resold

resold

bán lại

240

resend

resent

resent

gửi lại

241

reset

reset

reset

đặt lại, lắp lại

242

resew

resewed

resewn/resewed

may/khâu lại

243

retake

retook

retaken

chiếm lại,tái chiếm

244

reteach

retaught

retaught

dạy lại

245

retear

retore

retorn

khóc lại

246

retell

retold

retold

kể lại

247

rethink

rethought

rethought

suy tính lại

248

retread

retread

retread

lại giẫm/đạp lên

249

retrofit

retrofitted/retrofit

retrofitted/retrofit

trang bị thêm những bộ phận mới

250

rewake

rewoke/rewaked

rewaken/rewaked

đánh thức lại

251

rewear

rewore

reworn

mặc lại

252

reweave

rewove/reweaved

rewoven/reweaved

dệt lại

253

rewed

rewed/rewedded

rewed/rewedded

kết hôn lại

254

rewet

rewet/rewetted

rewet/rewetted

làm ướt lại

255

rewin

rewon

rewon

thắng lại

256

rewind

rewound

rewound

cuốn lại, lên dây lại

257

rewrite

rewrote

rewritten

viết lại

258

rid

rid

rid

giải thoát

259

ride

rode

ridden

cưỡi

260

ring

rang

rung

rung chuông

261

rise

rose

risen

đứng dậy, mọc

262

roughcast

roughcast

roughcast

tạo hình phỏng chừng

263

run

ran

run

chạy

Động từ bất quy tắc trong Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ S

264

sand-cast

sand-cast

sand-cast

đúc bằng khuôn cát

265

saw

sawed

sawn

cưa

266

say

said

said

nói

267

see

saw

seen

nhìn thấy

268

seek

sought

sought

tìm kiếm

269

sell

sold

sold

bán

270

send

sent

sent

gửi

271

set

set

set

đặt, thiết lập

272

sew

sewed

sewn/sewed

may

273

shake

shook

shaken

lay, lắc

274

shave

shaved

shaved/shaven

cạo (râu, mặt)

275

shear

sheared

shorn

xén lông (cừu)

276

shed

shed

shed

rơi, rụng

277

shine

shone

shone

chiếu sáng

278

shit

shit/shat/shitted

shit/shat/shitted

suộc khuộng đi đại tiện

279

shoot

shot

shot

bắn

280

show

showed

shown/showed

cho xem

281

shrink

shrank

shrunk

co rút

282

shut

shut

shut

đóng lại

283

sight-read

sight-read

sight-read

chơi hoặc hát mà không cần nghiên cứu trước

284

sing

sang

sung

ca hát

285

sink

sank

sunk

chìm, lặn

286

sit

sat

sat

ngồi

287

slay

slew

slain

sát hại, giết hại

288

sleep

slept

slept

ngủ

289

slide

slid

slid

trượt, lướt

290

sling

slung

slung

ném mạnh

291

slink

slunk

slunk

lẻn đi

292

slit

slit

slit

rạch, khứa

293

smell

smelt

smelt

ngửi

294

smite

smote

smitten

đập mạnh

295

sneak

sneaked/snuck

sneaked/snuck

trốn, lén

296

speak

spoke

spoken

nói

298

speed

sped/speeded

sped/speeded

chạy vụt

299

spell

spelt/spelled

spelt/spelled

đánh vần

300

spend

spent

spent

tiêu xài

301

spill

spilt/spilled

spilt/spilled

tràn, đổ ra

302

spin

spun/span

spun

quay sợi

303

spoil

spoilt/spoiled

spoilt/spoiled

làm hỏng

304

spread

spread

spread

lan truyền

305

stand

stood

stood

đứng

305

steal

stole

stolen

đánh cắp

306

stick

stuck

stuck

ghim vào, đính

307

sting

stung

stung

châm, chích, đốt

308

stink

stunk/stank

stunk

bốc mùi hôi

309

stride

strode

stridden

bước sải

310

strike

struck

struck

đánh đập

311

string

strung

strung

gắn dây vào

312

sunburn

sunburned/sunburnt

sunburned/sunburnt

cháy nắng

313

swear

swore

sworn

tuyên thệ

314

sweat

sweat/sweated

sweat/sweated

đổ mồ hôi

315

sweep

swept

swept

quét

316

swell

swelled

swollen/swelled

phồng, sưng

317

swim

swam

swum

bơi lội

318

swing

swung

swung

đong đưa

Động từ bất quy tắc trong Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ T

319

take

took

taken

cầm, lấy

320

teach

taught

taught

dạy, giảng dạy

321

tear

tore

torn

xé, rách

322

telecast

telecast

telecast

phát đi bằng truyền hình

323

tell

told

told

kể, bảo

324

think

thought

thought

suy nghĩ

325

throw

threw

thrown

ném,, liệng

326

thrust

thrust

thrust

thọc, nhấn

327

tread

trod

trodden/trod

giẫm, đạp

328

typewrite

typewrote

typewritten

đánh máy

Động từ bất quy tắc trong Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ U

329

unbend

unbent

unbent

làm thẳng lại

330

unbind

unbound

unbound

mở, tháo ra

331

unclothe

unclothed/unclad

unclothed/unclad

cởi áo, lột trần

332

undercut

undercut

undercut

ra giá rẻ hơn

333

underfeed

underfed

underfed

cho ăn đói, thiếu ăn

334

undergo

underwent

undergone

kinh qua

335

underlie

underlay

underlain

nằm dưới

336

understand

understood

understood

hiểu

337

undertake

undertook

undertaken

đảm nhận

338

underwrite

underwrote

underwritten

bảo hiểm

339

undo

undid

undone

tháo ra

340

unfreeze

unfroze

unfrozen

làm tan đông

341

unhang

unhung

unhung

hạ xuống, bỏ xuống

342

unhide

unhide

unhidden

hiển thị, không ẩn

343

unlearn

unlearned/

unlearnt

unlearned/

unlearnt

gạt bỏ, quên

344

unspin

unspun

unspun

quay ngược

345

unwind

unwound

unwound

tháo ra

346

uphold

upheld

upheld

ủng hộ

347

upset

upset

upset

đánh đổ, lật đổ

Động từ bất quy tắc trong Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ W

348

wake

woke/ waked

woken/ waked

thức giấc

349

wear

wore

worn

mặc

350

wed

wed/ wedded

wed/ wedded

kết hôn

351

weep

wept

wept

khóc

352

wet

wet/ wetted

wet/ wetted

làm ướt

353

win

won

won

thắng, chiến thắng

354

wind

wound

wound

quấn

355

withdraw

withdrew

withdrawn

rút lui

356

withhold

withheld

withheld

từ khước

357

withstand

withstood

withstood

cầm cự

358

work

worked

worked

rèn, nhào nặn đất

359

wring

wrung

wrung

vặn, siết chặt

360

write

wrote

written

viết

Làm sao để học các động từ bất quy tắc hiệu quả?

Vì số lượng các động từ bất quy tắc rất nhiều và lớn, vì vậy các bạn cần xây dựng cho mình một chiến thuật học và ghi nhớ các động từ này thật hiệu quả, nhanh chóng, nhớ lâu. Dưới đây là một số mẹo học các động từ bất quy tắc hiệu quả dành cho bạn:

  1. Học các động từ bất quy tắc với flashcard

Flashcard là một cách học từ vựng Tiếng Anh rất hữu ích và có hiệu quả cao đối với nhiều người, bởi sự tiện lợi của nó. Chỉ với một tờ giấy nhỏ, một mặt các bạn khi động từ ở dạng nguyên thể kèm theo nghĩa, mặt còn lại ghi động từ đó ở thể quá khứ và quá khứ hoàn thành. Các bạn có thể đem tập flashcard ý bên mình để học mọi lúc mọi nơi, tăng số lần bắt gặp các động từ đó, và vì vậy, các bạn sẽ có thể nhớ các động từ ở mỗi dạng một cách dễ dàng. Cho dù, bạn đang đi xe buýt, đang chờ đợi một ai đó, các bạn đều có thể lấy tập flashcard có các động từ bất quy tắc ra học, rất nhỏ gọn và tiện lợi.

  1. Học các động từ bất quy tắc theo các nhóm tương ứng

Trong bảng động từ bất quy tắc mà chúng tôi chia sẻ ở trên, sẽ có những từ giống nhau ở một thể nào đó, và chúng ta có thể gộp thành một nhóm mang những đặc điểm đặc trưng. Chúng ta có thể chia các động từ đó theo ba nhóm như sau:

  • Nhóm 1: Các động từ ở 3 dạng (nguyên thể, thể quá khứ, thể quá khứ phân từ) đều giống nhau. Một số động từ như burst, cut, fit, hurt, let, hit, put, set, spread, shut, split

Ví dụ: Cut (động từ nguyên thể) → cut (quá khứ đơn) → cut (quá khứ phân từ)

Set (động từ nguyên thể) → set (quá khứ đơn) → set (quá khứ phân từ)

  • Nhóm 2: Các động từ có dạng ở thể quá khứ và dạng ở thể quá khứ phân từ giống nhau. Một số từ như: lend, spend, built, send

Ví dụ: Send (động từ nguyên thể) → sent (quá khứ đơn) → sent (quá khứ phân từ)

Build (động từ nguyên thể) → built (quá khứ đơn) → built (quá khứ phân từ)

  • Nhóm 3: Các động từ có dạng nguyên thể và dạng ở thể quá khứ phân từ giống nhau. Một số động từ như: come, become, run

Ví dụ: become (động từ nguyên thể) → became (quá khứ đơn) → become (quá khứ phân từ)

run (động từ nguyên thể) → ran (quá khứ đơn) → run (quá khứ phân từ)

  1. Học các động từ bất quy tắc qua các game và apps online

Hiện nay, với sự phát triển của công nghệ, có rất nhiều các apps được phát hành nhằm đem đến những trò chơi thú vị, giúp người dùng vừa chơi vừa học tập. Không chỉ có những app hỗ trợ học từ mới theo chủ đề, học ngữ pháp, hay luyện nghe, mà kiến thức về phần các động từ bất quy tắc cũng có app được tích hợp, ví dụ như ứng dụng English Irregular Verbs. Với cách này, các bạn có thể học các động từ bất quy tắc thường xuyên hơn, thú vị hơn, ngoài ra, các bạn còn có thể luyện tập và áp dụng các động từ bất quy tắc vào từng bài tập tương ứng trong Tiếng Anh, thật khá hữu ích.

  1. Luyện tập làm các bài tập về động từ bất quy tắc

Cách tốt nhất để ghi nhớ lâu và biết cách sử dụng các động từ bất quy tắc đó là luyện tập các dạng bài tập về chủ đề này. Các bạn có thể tìm kiếm và download các dạng bài tập về chia động từ, viết lại câu, đặt câu với động từ trong hoàn cảnh khác nhau,... để thực hành. Điều này không chỉ giúp các bạn học và ghi nhớ các từ nhanh chóng mà còn giúp bạn củng cố lại các kiến thức ngữ pháp cần thiết trong Tiếng Anh.

Trên đây là những thông tin về bảng động từ bất quy tắc trong Tiếng Anh. Hy vọng với những chia sẻ trên, các bạn có thể biết các động từ bất quy tắc một cách dễ dàng hơn, học và ghi nhớ hiệu quả hơn. Nếu các bạn còn đang gặp một số khó khăn trong việc ghi nhớ các động từ bất quy tắc, thì hãy áp dụng những bí quyết mà chúng tôi chia sẻ nhé. Chúc các bạn học tốt!

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments